logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

คอลัมน์ไฮไลต์โลก: ซิมบับเวเสี่ยงอดอยากเพราะน้ำมือมนุษย์

แฟ้มภาพ GETTY IMAGES

ซิมบับเว ชาติเล็กๆ ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ซึ่งไร้ทางออกทางทะเล และเป็นหนึ่งในชาติที่จมอยู่กับสงครามความขัดแย้งภายในมานาน กำลังอยู่ในความเสี่ยงที่ประชาชนจะเผชิญกับภาวะอดอยากหิวโหย ที่องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ชี้ว่า มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาวซิมบับเวทั้งประเทศที่มีประมาณราว 14 ล้านคน ไร้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร

ปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง ความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่จะทำให้ชาวซิมบับเวตกอยู่ในภาวะอดอยากหิวโหย

ผู้หญิงและเด็กๆ ในซิมบับเว กำลังเป็นผู้รับผลกรรมของวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยมีกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี จำนวนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารหรือได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต

ฮีลาล เอลเวอร์ ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิอาหารของยูเอ็นที่เข้าไปตรวจดูสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศซิมบับเว โดยการลงพื้นที่เองเป็นเวลา 11 วัน บอกกล่าวว่าสถานการณ์ในซิมบับเวอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่มีความต้องการทางด้านอาหารอย่างมาก และนับวันสถานการณ์ด้านอาหารในดินแดนแลนด์ล็อกแห่งนี้ยิ่งเลวร้ายลง

ฮีลาลเปิดเผยว่า ชาวซิมบับเวที่เธอพบส่วนใหญ่ มีกำลังที่จะหาข้าวประทังชีวิตได้เพียงแค่วันละหนึ่งมื้อ และเด็กๆ ที่เธอพบส่วนใหญ่ยังตัวแคะแกรน น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์

เรื่องราวอันน่าเศร้าที่เธอได้ยินจากคนเป็นแม่ ย่ายายหรือพี่ป้าน้าอาในซิมบับเว ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างสิ้นหวังของพวกเขาในการที่จะทำให้ลูกหลานของพวกเธอพ้นจากความอดอยากหิวโหยได้ ซึ่งความทุกข์ยากที่พวกเขาเหล่านั้นเผชิญ จะฝังติดอยู่ในใจของเธอตลอดไป

ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง ลุกลามระบาดไปทั่วประเทศซิมบับเว ทั้งในเมืองและพื้นที่ชนบท กระหน่ำซ้ำด้วยภัยแล้งและสภาพอากาศอันแปรปรวน ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผลิตผลทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งประเทศ และตามซ้ำด้วยภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ที่ทำให้สถานการณ์ด้านอาหารในซิมบับเวยิ่งทรุดหนัก

โดยฮีลาลกล่าวว่า แม้ชาวซิมบับเวที่เธอได้มีโอกาสพูดคุยด้วยจะบอกว่าอาหารยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในซิมบับเว แต่รายได้ที่มีเข้ามาไม่แน่นอน ผนวกกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานสูงกว่า 490 เปอร์เซ็นต์ในประเทศ นั่นทำให้พวกเขาไม่มีความมั่นคงด้านอาหาร

การทุจริตประพฤติมิชอบที่ฝังตัวอยู่ในระบบราชการและการเผชิญมาตรการคว่ำบาตรททางเศรษฐกิจ ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารของชาวซิมบับเว

สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเพียงข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ผู้เขียนรายงานพิเศษยูเอ็น ค้นพบในซิมบับเว ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายงานข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมในปัญหานี้ของซิมบับเวในปีหน้า แต่สิ่งเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเรียกร้องให้ลงมือทำได้เลยตอนนี้คือ การเร่งมือปฏิรูป เพื่อไม่ให้ชาวซิมบับเวดำดิ่งสู่ภาวะอดอยากไปมากกว่านี้!

Themes
ICO