Thailand

กมธ.วิสามัญ จี้ ดึงงบกลางให้อปท.ซื้อวัคซีนทางเลือก ชงแก้ระเบียบหลังจอง-จ่ายก่อนฉีดโฆษกกมธ.วิสามัญฯ แถลงจี้ รัฐดึงงบฯกลางอุดหนุน อปท.จัดซื้อวัคซีนทางเลือก ไม่แตะเงินท้องถิ่น ชงศบค.แก้ระเบียบเร่งด่วน หลังต้องจอง-จ่าย ก่อนได้รับวัคซีน

วันนี้ (10 มิ.ย.) นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร แถลงความเห็นที่ประชุมต่อปัญหาการจัดซื้อวัคซีน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายหลังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) รวมถึงผู้อำนวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยข้อสรุปทางกมธ.ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดซื้อวัคซีนได้เอง แต่ต้องเป็นวัคซีนทางเลือกเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการจัดการบริหารวัคซีนของรัฐบาล ส่วนกรณีงบประมาณไม่ควรใช้เงินงบฯอปท. แต่ให้เป็นภาระงบประมาณส่วนกลาง เพื่อไม่ให้กระทบการเงินการคลังของอปท.เอง เนื่องจากต้องมีภารกิจดูแลประชาชนหลายภารกิจ

พร้อมกับเห็นว่าศบค.ควรรีบมีนโยบายชัดเจนในการกำหนดบทบาทอปท.เพื่อจัดการวัคซีนช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและเสียหายต่อภาพลักษณ์ พร้อมกับย้ำว่า รัฐบาลต้องคำนึงถึงสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยจัดบริการฉีดวัคซีนฟรี ตามที่กำหนดว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" เนื่องจากมีการกำหนดให้อปท.ที่จะใช้เงินงบตัวเอง จะสามารถจัดซื้อวัคซีนได้ต้องดำเนินการจองก่อน รับวัคซีนทีหลัง โดยขอให้รัฐบาลและศบค.ได้พิจารณายกเว้นระเบียบดังกล่าว อย่างเร่งด่วน

"เพราะทุกวันนี้มีอปท.หลายแห่งแสดงความจำนง ความเป็นห่วงประชาชนซึ่งมีประชาชนต้องการฉีดวัคซีนแต่วัคซีนมีไม่เพียงพอ ซึ่งทางอปท.ก็อยากจะเสนอตัวมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้ และอปท.หลายองค์กรก็มีความพร้อมและงบประมาณที่พร้อมสนับสนุน แต่ทางกมธ.ก็ยังยืนยันว่าอยากให้ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในส่วนของวัคซีนให้กับอปท.เอง เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเงินการคลังของอปท.ในการดูแลภารกิจด้านอื่นให้กับประชาชน

นายกิตติศักดิ์ ยังกล่าวเหตุผลเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่รัฐควรเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกอีกประการนั้น เนื่องจากแต่ละอปท.มีเงินงบประมาณท้องถิ่นต่างกัน จึงอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดซื้อวัคซีนได้


Football news:

Karasev has been appointed for the Italy-Switzerland match
St. Petersburg police asked a fan to remove the flag of Ukraine in the fan zone
Shevchenko played bravely, but paid for the failures in the center and on the flanks - the Netherlands could lead bigger
Zidane to the journalist: Will you ask the same stupid questions? Your job is a disgrace
Barcelona wants to get 5-10 million euros for Umtiti. He was bought for 25 million
Lionel Messi: The title with the national team of Argentina is my big dream. I have been close many times
Brazil coach: Previously there was an extraordinary Zico, today there is Neymar, and before him there were Romario and Ronaldo