logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดติวเข้ม “พระสงฆ์ช่อสะอาด” ต้านทุจริต

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร โดยมีพระมหาหรรษา ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงมาธวี ตรีมธุรกุล ผู้จัดการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันถึงการพัฒนาโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด อำเภอช่อสะอาด ยุวนารีช่อสะอาด สามเณรช่อสะอาด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว

โดยเป็นการขับเคลื่อนแบบบ้าน วัด โรงเรียน พลังแห่งบวรในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้ 4 สะอาด คือ กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด ซึ่งให้การสนับสนุนทุนโดยมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต แต่การขับเคลื่อนโครงการช่อสะอาดทั้งหมดจะได้ผลดียิ่ง ต้องอาศัยพระสงฆ์ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นต้นแบบ เป็นผู้นำในการให้คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนากัน แต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่พบในชุมชนคือ ขาดพระสงฆ์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อน จึงจำเป็นต้องพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดเพื่อเป็นผู้นำ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อไปในชุมชน

พระปราโมทย์กล่าวต่อว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวทางจะพัฒนาพระสงฆ์ในชุมชนร่วมกับ มจร ซึ่งจะพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด โดยกำหนดจัดฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดระหว่างวันที่ 21-24 ธ.ค.นี้ สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาดฟรี ติดต่อพระมหาดนัยผู้ประสานงานโครงการ โทร.06-3561-5326.

อ่านเพิ่มเติม...

Themes
ICO