logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

‘โคราช’ 9 อ. 17 ต. 28 หมู่บ้าน ยังต้องแจกจ่ายน้ำ พบน้ำดิบในลำน้ำเค็มประสบวิกฤติน้ำลดฮวบ 

‘โคราช’ 9 อ. 17 ต. 28 หมู่บ้าน ยังต้องแจกจ่ายน้ำ พบน้ำดิบในลำน้ำเค็มประสบวิกฤติน้ำลดฮวบ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมาว่า  อยู่ในขั้นวิกฤติในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พบว่า มี 28 หมู่บ้าน ใน 17 ตำบลของ 9 อำเภอ ที่ยังมีการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้แก่ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา, ต.หนองมะนาว อ.คง, ต.ขามเฒ่า ต.มะค่า ต.ใหม่, ต.พลสงคราม อ.โนนสูง, ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย, ต.ธงชัยเหนือ, ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย,  ต.คลองเมือง อ.จักราช, ต.งิ้ว ต.ทับสวาย, ต.หลุ่งประดู่, ต.กงรถ, ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง , ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน และ ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว

ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยตนเองหลายจุด และได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัด จับตาตรวจสอบปริมาณน้ำคงเหลือและสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ทั้งการสนับสนุนรถสูบน้ำ รถสูบส่งระยะไกล และเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำที่เหลือตามแหล่งน้ำต่างๆไปกักเก็บไว้สำหรับผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภค รวมทั้งสนับสนุนการเป่าล้างบ่อบาดาล โดยใช้เครื่องจักรกล ของศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ซึ่งดำเนินการไปแล้วในพื้นที่เป้าหมาย 85 บ่อ อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 บ่อ

และในส่วนการการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แม้ว่าจะได้กำชับเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนใช้อย่างเพียงพอและสมดุลกับปริมาณน้ำคงเหลือ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค พบพื้นที่ ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสําหรับผลิตน้ำประปา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย หน่วยบริการรังกาใหญ่ ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากลําน้ำเค็มเป็นหลัก มาผลิตประปา โดยขณะนี้สามารถดึงน้ำดิบจากลำน้ำเค็มการสูบจ่ายได้ 10 วันเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันน้ำดิบในลําน้ำเค็ม มีประชาชนในพื้นที่สูบน้ำไปทํานาเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบสําหรับผลิตน้ำประปาคงเหลือน้อยมาก ส่วนสระพักน้ำ ก็มีน้ำคงเหลืออยู่น้อย ประมานการสูบได้อีกเพียง 20 วัน

ส่วนปริมาณน้ำ 5 เขื่อนใหญ่โคราช เหลือปริมาณน้ำเหลือเฉลี่ยใช้การได้เพียง 33 %เท่านั้น ซึ่งสำนักชลประทานที่ 8 บริหารจัดการตามแผนอย่างเข้มงวด โดยขณะนี้ มีน้ำกักเก็บเฉลี่ยเหลืออยู่ที่ 318 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 35 % เป็นน้ำใช้การได้เพียง 281 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 33 % เท่านั้น โดยอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เหลือน้ำน้อยสุด มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่เพียง 23 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 15 % ของความจุกักเก็บทั้งหมด แต่เป็นน้ำใช้การได้ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 14 % ส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำมากกว่าที่อื่น คือ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51% ของความจุกักเก็บทั้งหมด เป็นน้ำใช้การได้139 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ47 % ขณะที่อ่างเก็บน้ำอีก 3 แห่งที่เหลือ คือ อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 30% ของความจุกักเก็บ เป็นน้ำใช้การได้ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26%, อ่างเก็บลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32% ของความจุกักเก็บเป็นน้ำใช้การได้ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 31 %และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 29.91 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.63 ของความจุกักเก็บ เป็นน้ำใช้การได้ 26.46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22.43 ซึ่งทั้ง 5 เขื่อนนั้น ยังสามารรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO