นางศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่15 (ปศส.15) สถาบันพระปกเกล้า มอบถังน้ำ เครื่องกรองน้ำ สร้างโรงเรือนทำการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ต้นแบบ ห้องน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา รองเท้า โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องครัวฯลฯให้โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์1 โรงเรียนบ้านงอมมด โรงเรียนบ้านนาผักฮาด โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา และโรงเรียนบ้านขุนฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู ชุมชน โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราขการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมีนายบัณฑิต รักษาดี ผอ. ทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)เข้าร่วมในพิธีด้วย ที่โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆนี้

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon