ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ตั้ง ‘รอยล จิตรดอน’ เป็นประธานกรรมการ การอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่ง คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ

โดย ตั้ง นายรอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บอร์ด กอศ.’ เร่งเสริมจุดแข็งพัฒนาอาชีวะเป็นกำลังหลักของประเทศ

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon