เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) สมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ เป็นประธาน วาระสำคัญ คือ การมอบพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

อ่าน สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาแต่งตั้ง “สมเด็จธงชัย” เป็น “เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมนี (ธงชัย ธมุมธโช) อายุ 67 พรรษา 46 วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก ศน.บ. ศษ.ม.ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลางมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2543) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และประทานพระบัญชาแต่งตั้งฯ

ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในการแสดงมุทิตาจิต มีพระภิกษุสงฆ์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ศิษยานุศิษย์เข้าร่วม ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร


QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon