Thailand

ส่องมาตรการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า 'ฟินแลนด์-สวีเดน' ฤดูกาล 2020

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

สำนักงานจัดหาแรงงานในหลายจังหวัด เผยแพร่เอกสาร 'มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020' ระบุ 'บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า-บริษัทนายจ้างปลายทาง-บริษัทนายจ้างในไทย' ต้องจัดทำประกันสุขภาพให้แรงงานไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองและครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ หากคนงานเสียชีวิตด้วย COVID-19 ต้องจ่าย 1 ล้านบาท


ที่มาภาพประกอบ: Mikko Savolainen/Yle

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้แจ้งยกเลิกการระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 เนื่องจากบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์และนายจ้างสวีเดนต้องการจ้างคนงานไทยไปทำงานจำนวนมาก จึงได้กำหนดมาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) พิจารณาเพื่อให้สามารถจัดส่งคนไทยไปทำงาน โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีการประกันรายได้ และปลอดภัยจากโรค COVID-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่าบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์และนายจ้างบริษัทในประเทศสวีเดน แจ้งความประสงค์จ้างคนงานไทยไปทำงาน และมีคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าจำนวนมาก กรมการจัดหางานจึงได้กำหนดมาตรการ แจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 เพื่อ ศบค. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดส่งคนงานไทย เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 โดยได้กำหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์และบริษัทนายจ้างประเทศสวีเดน รวมทั้งบริษัทนายจ้างในประเทศไทยปฏิบัติตามเพื่อเป็นการคุ้มครองและดูแลคนงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าใน ฤดูกาลปี 2020 

"สำหรับมาตรการเพิ่มเติมของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 คือ มาตรการการกักตัว 14 วัน เมื่อคนงานเดินทางกลับถึงประเทศไทย การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนไปและก่อนกลับประเทศไทย และจัดทีมควบคุมทางสาธารณสุข เดินทางพร้อมไปกับคนงานเพื่อดูแล ให้คำปรึกษา และประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขของไทย ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต้องดำเนินการแยกคนงาน เพื่อกักตัวและทำการรักษาพยาบาลจนหาย ที่ประชุม ศบค.กำหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า และบริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าทั้งหมดให้คนงานไทย โดยวางหลักประกันทางการเงิน (Bank guarantee) คนงาน ต้องได้รับการอบรมก่อนเดินทางทุกคน และกรณีฟินแลนด์กรมการจัดหางานกำหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์จัดทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยทีเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ฤดูกาลปี 2020 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ลงนามและนำไปผ่านการรับรองของโนตารีพับลิค และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ" อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับคนงานไทยที่ต้องการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า หรือเดินทางไปทำงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ที่ฟินแลนด์ และสวีเดนในปีนี้  นอกจากได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และได้ค่าจ้างที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องปลอดภัยจากโรค COVID-19 ด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานวางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนงานไทย  

ทั้งนี้คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์-สวีเดน ฤดูกาลปี 2020

ต่อมาในช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563 สำนักงานจัดหาแรงงานในหลายจังหวัด ได้เผยแพร่เอกสาร 'มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020' ทางออนไลน์ โดยระบุดังนี้

การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

1. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจัดทำประกันสุขภาพให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในฟินแลนด์ ไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองและครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ

2. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย (Alternative State Quarantine: ASQ) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยต้องวางหลักประกันทางการเงิน (Bank guarantee) หรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งหมดก่อนที่คนงานไทยจะเดินทางไปฟินแลนด์และนำใบเสร็จของโรงแรมที่กักตัวมาแสดงกับกรมการจัดหางาน

3. หลังสิ้นสุดฤดูกาลปี 2020 บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ต้องประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้คนงานไทยไม่ต่ำกว่า 108,170 บาท หากคนงานไทยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ถึงจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบให้คนทำงานไทยมีรายได้ตามที่กำหนดเท่ากับจำนวน 108,170 บาท

4. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจ่ายเงินชดเชยให้คนงานไทยกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจาก COVID-19 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท

5. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้คนงานไทยก่อนเดินทางไปฟินแลนด์ และก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

6. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจ่ายเงินชดเชยเนื่องจากการขาดรายได้ช่วงที่คนงานไทยต้องกักตัวในฟินแลนด์เป้นเวลา 14 วัน

7. รายการค่าใช้จ่ายของคนงานไทยก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ต้องเป็นรายการค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยแสดงหลักฐานเอกสารค่าใช้จ่ายให้กรมการจัดหางาน

8. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างที่คนงานไทยรอเดินทางกลับประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรโดยสารเครื่องบิน

9. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไป-กลับ ให้คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในฟินแลนด์ และจัดพาหนะรับ-ส่ง จากสนามบิน-แคมป์ที่พัก-สนามบิน

10. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจัดเตรียมที่พักให้คนงานไทยไม่เกิน 4 คน ต่อห้อง จัดเตรียมห้องน้ำ/ห้องสุขา เฉพาะสำหรับห้องพักแต่ละห้อง จัดเตรียมห้องรับประทานอาหารร่วมกันมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จัดเตรียมอุปกรณ์/ของใช้ส่วนตัวให้กับคนงานไทยทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้คนงานไทย เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น

11. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องจัดเตรียมรถสำหรับเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า โดยรถแต่ละคันจะมีคนไทยไม่เกิน 6 คน และจัดให้คนงานชุดเดียวกันไปในรถคันเดียวกันทุกวัน

12. บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าให้คนงานไทย กรณีคนงานไทยอยู่ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศและวีซ่าหมดอายุ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การเดินทางไปทำงานในสวีเดน

1. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องจัดทำประกันสุขภาพให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในสวีเดน ไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองและครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ

2. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย (Alternative State Quarantine: ASQ) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยต้องวางหลักประกันทางการเงิน (Bank guarantee) หรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งหมดก่อนที่คนงานไทยจะเดินทางไปสวีเดนและนำใบเสร็จของโรงแรมที่กักตัวมาแสดงกับกรมการจัดหางาน

3. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องจ่ายเงินชดเชยให้คนงานไทยกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจาก COVID-19 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท

4. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องรับรองรายได้ขั้นต่ำรายเดือนให้กับคนงานไทยตามที่สหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นแห่งสวีเดน (Swedish Municipal Workers' Union หรือ Kommunal) ประกาศกไหนด ซึ่ง Kommunal ประกาศรายได้ขั้นต่ำรายเดือนสำหรับฤดูกาลปี 2020 เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 22,049 โครนาสวีเดน คิดเป็นเงินไทยจำนวน 71,659 บาท

5. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้คนงานไทยก่อนเดินทางไปสวีเดน และก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

6. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างที่คนงานไทยรอเดินทางกลับประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรโดยสารเครื่องบิน

7. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไป-กลับ ให้คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในสวีเดน และจัดพาหนะรับ-ส่ง จากสนามบิน-แคมป์ที่พัก-สนามบิน

8. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องจัดเตรียมที่พักให้คนงานไทยไม่เกิน 4 คน ต่อห้อง จัดเตรียมห้องน้ำ/ห้องสุขา เฉพาะสำหรับห้องพักแต่ละห้อง จัดเตรียมห้องรับประทานอาหารร่วมกันมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จัดเตรียมอุปกรณ์/ของใช้ส่วนตัวให้กับคนงานไทยทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้คนงานไทย เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น

9. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย ต้องจัดเตรียมรถสำหรับเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า โดยรถแต่ละคันจะมีคนไทยไม่เกิน 6 คน และจัดให้คนงานชุดเดียวกันไปในรถคันเดียวกันทุกวัน

10. บริษัทนายจ้างสวีเดน/บริษัทนายจ้างในประเทศไทย  ต้องเป็นผู้ดำเนินการต่ออายุวีซ่าให้คนงานไทย กรณีคนงานไทยอยู่ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศและวีซ่าหมดอายุ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

มาตรการควบคุมและจำกัดการข้ามแดนของฟินแลนด์

ปัจุบันฟินแลนด์ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศให้กับคนที่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้ จอร์เจีย ญี่ปุ่น จีน รวันดา ไทย ตูนิเซีย อุรุกวัย และนิวซีแลนด์ โดยไม่ต้องมีการแยกตัว (self-isolation) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2563 | ที่มาภาพประกอบ: Silja Viitala/Yle

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้แจ้งเรื่องการปรับมาตรการควบคุมและจำกัดการข้ามแดนของฟินแลนด์ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 สรุปได้ดังนี้

1. รัฐบาลฟินแลนด์เห็นชอบให้ใช้มาตรการจำกัดการข้ามแดนระหว่างฟินแลนด์กับออสเตรีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดิม โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2563 เนื่องจากประเทศทั้งสามมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 8 คน ต่อประชากร 100,000 คน

2. ปัจจุบัน ฟินแลนด์ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าฟินแลนด์ด้วยเหตุผลจำเป็นอื่น ๆ สำหรับคนชาติและผู้มีใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศสมาชิกความตกลง Schengen (internal borders) ได้แก่ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี กรีซ ลิกเตนสไตน์ มอลตา เยอรมนี สโลวาเกีย และฮังการี โดยไม่ต้องมีการแยกตัว (self-isolation)

3. รัฐบาลฟินแลนด์ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าฟินแลนด์ให้กับคนที่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้ จอร์เจีย ญี่ปุ่น จีน รวันดา ไทย ตูนิเซีย อุรุกวัย และนิวซีแลนด์ โดยไม่ต้องมีการแยกตัว (self-isolation) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2563 ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2563 รัฐบาลฟินแลนด์ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าฟินแลนด์ของคนที่อาศัยในประเทศเหล่านี้ เพื่อทำงานและด้วยเหตุผลจำเป็นอื่น ๆ เท่านั้น ตามข้อเสนอแนะของ Council of European Union แต่สำหรับจีน นั้น Council of European Union ต้องยืนยันการปฏิบัติต่างตอบแทนที่เพียงพอจากจีน

4. รัฐบาลฟินแลนด์เห็นชอบให้ใช้มาตรการจำกัดการข้ามแดนเข้าฟินแลนด์กับแอลจีเรียและออสเตรเลียตามเดิมเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 2 ประเทศนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่รัฐบาลฟินแลนด์กำหนด (มากกว่า 8 คน ต่อประชากร 100,000 คน)

5. ตามที่รัฐบาลฟินแลนด์ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการข้ามแดนระหว่างฟินแลนด์กับประเทศนอกความตกลง Schengen (external borders) ได้แก่ อันดอรา ไซปรัส ไอร์แลนด์ ซานมาริโน และนครรัฐวาติกันแล้ว ก่อนหน้านี้ นั้น ให้การข้ามแดนระหว่างฟินแลนด์กับประเทศเหล่านี้ไม่มีข้อจำกัด

6. ข้อมติของรัฐบาลฟินแลนด์ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 25 ส.ค. 2563 และรัฐบาลฟินแลนด์จะทบทวนความจำเป็นเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการข้ามแดนระหว่างฟินแลนด์กับประเทศต่าง ๆ ใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า บนพื้นฐานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศเหล่านั้น
 

Football news:

Mourinho and Lampard shook hands before the penalty shootout. In the first half, they had a fight
Dest arrived in Spain to complete a transfer to Barca
Lionel Messi: I Am responsible for my mistakes. I wanted Barcelona to become stronger
Mourinho went to the dressing room in the 77th minute of the game with Chelsea to bring back Dyer, who was not replaced
Manchester City have announced the transfer of Ruben Dias from Benfica. Defender signed a 6-year contract
Zidane on Vinicius and Rodrigo's playing time: They're still boys. This is Real Madrid, these are the realities of football
Braithwaite specifically stopped the car to take a photo with a fan in a wheelchair