Thailand

'ศักดิ์สยาม'ชี้ บินไทยเข้าแผนฟื้นฟู ดีกว่าปล่อยล้มละลาย

'ศักดิ์สยาม'ชี้ บินไทยเข้าแผนฟื้นฟู ดีกว่าปล่อยล้มละลาย

"ศักดิ์สยาม"เร่งตั้งคณะจัดทำแผนฟื้นฟูบินไทย ชงนายกฯเคาะสัปดาห์หน้า ก่อนยื่นศาลล้มละลายกลาง ถึงเวลาต้องเอ็กซเรย์องค์กรใหม่ทั้งหมด หาต้นตอของปัญหา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ภายใต้คำสั่งศาลทันที ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเป็นแนวทางที่ดีที่สุด หากเทียบกับกรณีที่รัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆ ปล่อยให้เข้าสู่การล้มละลาย จะไม่เป็นผลดีต่อการบินไทย สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้บริษัทการบินไทยถูกพิทักษ์ทรัพย์และจะต้องยุติการดำเนินกิจการทั้ง 6 หน่วยธุรกิจทันที และทรัพย์สินก็จะถูกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ ทำให้พนักงานทั้ง 2 หมื่นกว่าคนตกงานและถูกลอยแพ กระทบต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ซึ่งปัจจุบันการบินไทยอยู่ในสภาพวิกฤติมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยประมาณการณ์สิ้นปี 2563 จะมีหนี้สินมากกว่า 2แสนล้านบาท

ทั้งนี้กระบวนการก่อนเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล กระทรวงการคลังจะต้องปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด และพ้นจากข้อจำกัดของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูให้สำเร็จ และพ้นจากข้อจำกัดของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เพื่อให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาได้

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอรายเชื่อคณะผู้จัดทำแผนฟื้นฟู 15 รายชื่อ ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สังคมยอมรับ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบิน และหลังจากที่นายกฯอนุมัติรายชื่อแล้วจะเสนอไปยังศาลล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติเป็นผู้บริหารแผนต่อไป หากศาลเห็นชอบก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้จัดทำแผน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกิจการและทำการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ เจรจาเจ้าหนี้ ปรับปรุงแผนต่อไป โดยคาดการณ์ว่าเดือนมิ.ย.จะสามารถเสนอแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางทั้งในไทยและ และสหรัฐฯเนื่องจากการบินไทยมีเจ้าหน้าที่ต่างประเทศกว่า 35%

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น จะยึดแนวทางของสายการบินต่างประเทศที่เคยประสบความสำเร็จในการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ คือ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ หรือ JAL ที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ภายใน 14 เดือน จนกลับมามีรายได้และกำไร รวมถึงสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการ 3 ปี ก็กลับมาดำเนินการธุรกิจได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามจะนำการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูไม่เกิน 1 ปี ส่วนจะใช้ระยะเวลาอยู่ในแผนฟื้นฟูกี่ปีนั้น จะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมการบินด้วย

"วันนี้การบินไทยจำเป็นต้องการมีเอ็กซเรย์ ว่าอะไรมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง อะไรที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินการที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ซึ่งเป็นข่าวอยู่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเข้าไปตรวจสอบและไล่ดู เพราะนายกฯได้เคยพิจารณาในการช่วยเหลือการบินไทยเมื่อปี 2558 มาครั้งแล้ว หากการบินไทยดำเนินการตามแผนที่เคยให้ไว้ในครั้งนั้นเหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องหันหน้ามาร่วมกกันทำงานเพื่อฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้การบินไทยกลับมาแข็งแกร่ง "นายศักดิ์สยามกล่าว

นอกจากนี้ในเรื่องของพนักงาน กว่า 2 หมื่นคน จะต้องหารือร่วมกับสหภาพการบินไทย เพื่อหาทางออกในสถานการณ์จริง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานทั้งหมดแต่จะทำลักษณะไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไป ยืนยันแผนฟื้นฟูจะทำให้การบินไทยกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club
Aston Villa coach on Manchester United penalty: A shameful decision
Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals
Brunu has scored 7 (4+3) points in his last 3 games for Manchester United