Thailand

ศก.ไทยฟื้นตัวช้า มีหลายปัจจัยเสี่ยงแม้มีวัคซีน

ศก.ไทยยังมีมรสุมความเสี่ยงท้าทาย ทั้ง ท่องเที่ยวซบ ค่าบาทแข็ง และปัญหาการเมือง

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับประมาณการตัวเลขการเติบโตของ GDP สำหรับปี 2563 จาก -9% มาอยู่ที่ -6.7% และปี 2564 จาก 3.4% เป็น 3.5% จากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของปี 2563 ที่ฟื้นตัวดีกว่าคาด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า การค้นพบวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ไม่เปลี่ยนภาพการท่องเที่ยวของไทยจากที่เคยประเมินไว้โดยยังคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาในไตรมาส 3 -4 ปีหน้าที่จำนวน 6.4 ล้านคน

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงอีกอย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่

1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเสี่ยงปิดกิจการจากการขาดกระแสเงินสด

2 เงินบาทที่กลับมาแข็งค่าจะทำให้การส่งออกฟื้นตัวช้า

3 ความไม่แน่นอนทางการเมืองจะส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายประการที่ทำให้ไทยเสียความสามารถในการแข่งขันและความน่าดึงดูดในการเป็นเป้าหมายของการลงทุนจากต่างประเทศ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่านโยบายเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังยังมีศักยภาพในการดำเนินการเพิ่มเติมได้ และรัฐบาลควรมีนโยบายเพื่อรองรับความเสี่ยงหลายประการที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า เพื่อประคับประคองธุรกิจ สร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ จนกว่าสถานการณ์ในสังคมและเศรษฐกิจโลกและไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Football news:

Inter will change the logo and name for the 113th anniversary of the club in March
Jorge Valdano: With Ronaldo gone, Real Madrid are missing a goal for the match. Now there are no goalscorers
The decision on the period of suspension of Messi will be made on Tuesday
Vidal on the Juve logo kiss: It was a demonstration of love for Chiellini
Jurgen Klopp: The most important thing for Liverpool is to get into the Champions League. This season is a difficult fight for the top 4
Total dominance of Inter over Juve: Conte destroyed Pirlo, and Vidal - Rabiot
Jovic on the double in 28 minutes: Couldn't have imagined a better return. I hope this is just the beginning