Thailand

สมัชชาคนจนผิดหวัง"สส.-สว."ปลุกเดินลงสู่ถนนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขรธน.

สมัชชาคนจนผิดหวัง"สส.-สว."ปลุกเดินลงสู่ถนนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขรธน.

สมัชชาคนจนผิดหวัง"สส.-สว."ปลุกเดินลงสู่ถนนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขรธน.

สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ประณาม"ส.ว. -ส.ส."431 คน ที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการโหวตตั้งกมธ.ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์ "หยุด !!! ซื้อเวลา เร่งแก้รัฐธรรมนูญ" ระบุว่า สมัชชาคนจน ได้คัดค้านรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตั้งแต่ต้น เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เกิดขึ้นจากรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนและทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังไม่เอื้อประโยชน์ที่ดีต่อวิถีชีวิต การทำมาหากิน และกระบวนการแก้ไขปัญหาที่คนจนได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ลดทอนโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย และการกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

เราได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และเราให้ความสนใจติดตามสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 ฉบับ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ ตามที่ปรากฏในสื่อทั่วไปนั้น

สมัชชาคนจน มีความเห็นว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 228 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 203 คน เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ นั้น เป็นการเล่นละครในสภาแหกตาประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล ทั้งที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีความละอาย

รวมทั้งใช้วิธีสมคบกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาเล่นเกมการเมืองเพื่อซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเพื่อให้ตนเองพวกพ้องอยู่ในอำนาจยาวนานยิ่งขึ้น การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ ไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้า จนทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ได้

สมัชชาคนจน จึงขอประณามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 431 คน ที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเรียกร้องรัฐบาลและรัฐสภาเร่งรัดให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทันที พร้อมทั้งให้หยุดการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลเกมส์ทางการเมืองเพื่อยื้อหรือถ่วงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน เดินลงสู่ถนนร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชน..ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

Football news:

Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the