logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

“สมคิด” ให้นโยบายพลังงาน ลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

สั่งดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงพลังงานว่า ได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน ไประดมความเห็นร่วมกัน เพื่อจัดหามาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน เช่น ค่าบริการที่เรียกเก็บจากบิลค่าใช้บริการ และราคาค่าไฟฟ้า ฯลฯ “เป้าหมายหลักผมต้องการให้กระทรวงพลังงาน มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพราะขณะนี้กองทุนน้ำมันมีเงินสะสม 30,000 ล้านบาท ต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าควรใช้เงินอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ เพราะราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาลงคงไม่ได้ใช้ดูแลราคาขายปลีกมากนัก และไม่เกิน 20 ปีพลังงานจากฟอสซิลจะลดบทบาทลง จึงควรเร่งพัฒนาพลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ยังให้กลุ่ม ปตท.ไปเร่งดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นให้สอดคล้องกับชนิดของดินแต่ละพื้นที่และพืชเกษตร) เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกร โดยเชิญนักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มาร่วมทุนหรือร่วมดำเนินการ ซึ่งไม่ถือว่าแย่งตลาดปุ๋ยจากเอกชนเพราะเน้นปุ๋ยสูตร ที่จำเป็นเพื่อลดต้นทุนเกษตรกร และขอให้ ปตท.จับมือกับสหกรณ์ที่จะใช้เป็นเครือข่ายกระจายปุ๋ยและสินค้าเกษตรต่างๆ ผ่านสถานีบริการน้ำมันหรือ PTT Station รวมทั้งให้พิจารณาเร่งรัดการทำห้องเย็นขนาดเล็กเพื่อเก็บผลไม้ลดปัญหาราคาตกต่ำ และให้ ปตท.และบริษัทในเครือมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ BCG ที่ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน, อุตสาหกรรมสีเขียว ที่เป็นเทรนด์ของโลกอนาคต ”ผมต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็นต้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า เร็วๆนี้ตนจะไปตรวจเยี่ยม ปตท.และ กฟผ. เพื่อปรับนโยบายและทิศทางการทำงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ 2 ประเด็นได้แก่ 1. ลดความเหลื่อมล้ำ 2. สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ “ผมจะทำตามนโยบายของนายสมคิด ด้วยการยกระดับชุมชน ทำ ปตท.ให้เป็น ปตท.เพื่อชุมชน เป็น อีคอมเมิร์ซของชุมชนด้วยนอกเหนือจากการทำตลาดน้ำมัน.

อ่านเพิ่มเติม...

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO