เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วเห็นสมควรว่า ยังคงต้องใช้มาตรการ Bubble and SEAL ในสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อเกินอัตราที่กำหนด ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงพิจารณาให้ใช้มาตรการ Bubble and SEAL ต่อไปอีก ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะใช้ถึงประมาณวันที่ 10 มีนาคม ขณะที่ในส่วนของสถานศึกษานั้น ทางจังหวัดสมุทรสาครโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีความเห็นชอบที่เสนอเรื่องไปยัง ศบก.ศบค. เพื่อให้ช่วยคณะกรรมการโรคติดต่อในการพิจารณา เพื่อที่จะมีคำสั่งให้เปิดโรงเรียนได้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในบางประเภทด้วย ซึ่งทั้งนี้ก็ต้องรอคำสั่งฯ จากส่วนกลางก่อน จึงจะสามารถออกคำสั่งให้เปิดสถานศึกษาในเร็ววันนี้ได้

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon