Thailand

วันคุมกำเนิดโลก "กรมอนามัย" ร่วมเอกชน รณรงค์ "หยุดท้องไม่พร้อม"

กรมอนามัย ร่วมกับเอกชน รณรงค์สังคมไทยหยุดท้องไม่พร้อม สนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 26 ก.ย.2563

วันที่ 25 ก.ย. นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคุมกำเนิดโลก โดยสถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นจะมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในปี 2562 สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน จำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอยู่ 63,831 ราย โดยแยกหญิงคลอดอายุระหว่าง 15-19 ปี มีจำนวน 61,651 ราย หญิงคลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 2,180 ราย และยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีถึง 5,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.2

“ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาที่เป็นผลตามมาจากการท้องไม่พร้อม การสนับสนุนให้วัยรุ่นสามารถปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดกับผู้ปกครองหรือเภสัชกรได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอาย แต่เป็นการทำเพื่ออนาคตของตัวเอง”

ด้าน แพทย์หญิง ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 60 ปี ของการคิดค้นยาเม็ดคุมกำเนิด ในปี พ.ศ.2503 นับตั้งแต่นั้นผู้หญิงมีโอกาสในการวางแผนชีวิตและครอบครัวได้ดีมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมพบว่าในระหว่างปี 2553-2557 มีจำนวนผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พึงประสงค์ถึง 99 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 56 เลือกที่จะทำแท้ง นอกจากนั้นมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญประมาณการว่าสถิติร้อยละ 44 ของผู้หญิงตั้งครรภ์ทั่วโลกเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

สำหรับในวันคุมกำเนิดโลก ปี 2563 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ไบเออร์ ไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยจัดให้มีกิจกรรม Facebook Live ผ่าน Facebook “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดยคุณกวาง อริศรา เจ้าของเพจ Deerlong (เดียร์ลอง) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook.com/younglovethailand และ Line@YoungLove

แพทย์หญิง วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวถึงทางเลือกของการคุมกำเนิดในสังคมยุคปัจจุบัน ควรมีการเน้นย้ำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (safe sex) โดยต้องปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพราะฉะนั้นวิธีการคุมกำเนิดที่ดีที่สุด คือการใช้วิธีคุมกำเนิด 2 วิธี (dual protection) โดยใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธีอื่นอีก 1 วิธี การคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ ได้แก่ ยาฝังคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดที่เรารู้จักกันดี ซึ่งวิธีคุมกำเนิดแต่ละวิธีก็มีข้อดี ข้อเสีย สามารถเลือกนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการรับการปรึกษาวิธีการคุมกำเนิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง.

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Carrera about the fight with Livaya: Utter nonsense
Levandovsky has 9 goals after 5 rounds. 14 Bundesliga clubs have scored less than that
Fati is the youngest goalscorer in the Clasico. He broke Raul's 1995 record
Ramos is playing his 31st match against Barca for Real Madrid in La Liga. He repeated the record of Raul and hento
Pep Guardiola: Manchester City lost 7 points - that's a lot. But problems arose for various reasons
Sandro Schwartz: Dynamo played intensely and scored 3 goals. We wanted to be more active in the attack
The tour in Italy started with a cool comeback with 6 goals. But it was difficult to see, because the main star was a dense fog