logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Turkey

Ekrem İmamoğlu'nun Neslican Tay'ın ailesini ziyaret fotoğraflarını paylaşması tepkiyle karşılandı

Kansere karþý verdiði mücadelede umut ve azmiyle örnek olan Neslican Tay'ýn hayatýný kaybetmesi tüm Türkiye'ye büyük üzüntü yaþattý. 

Neslican’ýn ailesi acýsýný yaþarken, hastaneye gelen Ekrem Ýmamoðlu'nun ziyaret sýrasýnda acýlý anne ve baba ile çektirdiði fotoðraflarý Twitter hesabýndan paylaþmasý tepki topladý.

Ýmamoðlu'nun paylaþýmýnýn altýna yorum yapan kullanýcýlar paylaþýmý acýlý ailenin fotoðraflarýnýn bu þekilde paylaþýlmasýnýn yakýþýksýz olduðunu belirterek tepki gösterdi.

BU PAYLAÞIMINIZ HÝÇ OLMAMIÞ

Fotoðraflý paylaþýma gelen bazý yorumlar þöyle:

Bu paylaþýmýnýz hiç olmamýþ. Ayýp, acýlý aileye saygýnýz olsaydý bari bunu paylaþýp reklam yapmayý düþünmeden önce.

Bunu bir ajans veya gazete paylaþsa yine neyse de, siyasilerin acýlý insanlarýn acýsýný fotoðraflayýp bir de paylaþmasý çok yanlýþ çok ayýp. haluk levent ayný ayýbý etmemiþ mesela. bunun için tebrik edilmez ama saygýsýna teþekkür ederim

Kendi reklamýnýz uðruna;güzel evlatlarýnýn ölümüyle yýkýlmýþ anne babanýn resimlerini paylaþmanýzý kýnýyor ve yaptýðýnýzý etik bulmuyorum.Samimi olun,býrakýn bu sahte sanal þeyleri!Aileyi teselli bu þekilde olmaz,anlýyorum ki 1.dereceden yakýnýnýzý kaybetmemiþiniz anlamýyorsunuz!

Fotoðrafý bu þekilde vermek ne kadar doðru? Tamam siyasetçisiniz ama evlatlarýný henüz kaybetmiþ insanlarýn biçare hallerini paylaþmaya gerek var mýydý? Sadece yazsaydýnýz yanlarýnda olduk destek verdik deseydini inanýrdýk zaten size.

O MESAJA 'ÞOV' TEPKÝSÝ

Ayýp kardeþim.ayip bari bunu siyasetine þovuna alet etmeyin.Siyasetten baðýmsýz söylüyorum.Nereye kadar gidecek bu þovun arýk yeter.

Sayýn Baskan,

Odaya fotoðraf makinesi, kamera ile girmek aileyi rahatsýz edebilir.

Samimiyetinize güveniyoruz ancak bu tarz destek görüþmelerinde sosyal medya ekibimiz sizle gelmese daha yerinde olur diye düþünüyorum

Bu sekilde poz verip paylasmaya gerek var miydi gercekten

Bu paylasimin derhal kaldirilmasi lazim. Bu cok cok ayip bir paylasim. Acili insanlarin bu halini paylasmadan da bas sagligi dilenebilir.

ÝZÝN ALDINIZ MI?

Umarým bu fotoðraf paylaþýmý için aileden izin almýþsýnýzdýr en azýndan, aksi takdirde pek yakýþýksýz.

Bu paylaþýmýnýz hiç olmamýþ. Ayýp, acýlý aileye saygýnýz olsaydý bari bunu paylaþýp reklam yapmayý düþünmeden önce.

Themes
ICO