Vietnam

Cao tốc Bắc - Nam đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu chuyển sang đầu tư công?

Trong dự thảo báo cáo của Chính phủ, việc chuyển đổi phương thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công đối với hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu không chọn được nhà đầu tư là rất cấp thiết.

Đây là 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam khi chuyển sang đầu tư công sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện, cả hai dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 92%.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu chuyển sang đầu tư công? - Ảnh 1.

Hiện nay, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang đầu tư công đã chính thức khởi công.

Theo Bộ BGTVT, khi chuyển đổi sang đầu tư công, hai dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ bảo đảm chắc chắn triển khai thành công, giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Khi dự án hoàn thành, Chính phủ sẽ xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn Nhà nước.

Đáng chú ý, khi chuyển sang đầu tư công 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ không thay đổi mục tiêu đầu tư, phạm vi, quy mô và không tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017.

Đây là 2 dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (tổng mức đầu tư 5.201 tỷ đồng) và Nghi Sơn-Diễn Châu (tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng) khi chuyển sang đầu tư công sẽ sử dụng nguồn vốn Nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 tại Nghị quyết 52/2017 và Nghị quyết 117/2020.

Tổng nguồn vốn Nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho dự án cao tốc Bắc-Nam là 78.461 tỷ đồng gồm 55.000 tỷ đồng (Nghị quyết 52/2017) và 23.461 tỷ đồng (Nghị quyết 117/2020). Kết quả rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư toàn bộ 11 dự án thành phần đến thời điểm hiện nay là 89.201 tỷ đồng gồm Nguồn vốn Nhà nước (77.940 tỷ đồng) và nguồn vốn nhà đầu tư huy động để triển khai 3 dự án thành phần tiếp tục đầu tư theo phương thức PPP (11.261 tỷ đồng).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các Ban quản lý dự án (bên mời thầu) tiến hành rà soát, cập nhật lại số liệu, đề xuất sử dụng nguồn vốn phù hợp đối với hai dự án trên để Bộ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đến nay, Ban Quản lý dự án 2 đã xây dựng 2 phương án gồm: Phương án 1 là tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư. Với phương án này, trong trường hợp không gặp vướng mắc cũng sẽ phải kéo dài thêm thời gian khoảng 10 tháng dẫn đến không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án (hoàn thành cơ bản trong năm 2022). Hơn nữa, khi tổ chức đấu thầu lại, trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư tại bước sơ tuyển hoặc đấu thầu sẽ không xác định được thời gian thực hiện dự án.

Phương án 2 là xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công. Với phương án này sẽ khắc phục được những khó khăn vướng mắc, bảo đảm chắc chắn thành công trong quá trình thực hiện dự án.

Khi thực hiện phương án này sẽ thúc đẩy tiến độ triển khai, hoàn thành đồng bộ với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã khởi công xây dựng, đặc biệt là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự án Nghi Sơn - Diễn Châu, Ban Quản lý dự án 6 đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup