Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội): Bộ trưởng cần nói thẳng về BOT

Nếu như bộ trưởng trả lời thẳng vào vấn đề như, chỉ ra những yếu kém trong việc lựa chọn nhà đầu tư, yếu kém trong việc thẩm định các dự án đó, cũng như xác định vị trí đặt trạm thu phí BOT, những dự án nào cần BOT và sự tham gia của các bên, đặc biệt là người dân... thì các đại biểu cũng như cử tri cả nước sẽ hài lòng hơn.

Ngày chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV - ảnh 1 Đại biểu Phạm Tất Thắng (Đoàn Vĩnh Long).

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Đoàn Vĩnh Long): Cần phải rà soát lại các dự án BOT

Đa số các đại biểu tranh luận vẫn chưa thỏa mãn về câu trả lời của bộ trưởng, bởi các trạm thu phí BOT trên thực tế chưa quan tâm đến lợi ích của người dân. Do đó, dẫn đến tình trạng thời gian qua người dân sinh sống xung quanh các trạm thu phí BOT bức xúc, phản ứng mạnh mẽ bởi họ phải trả phí mà không sử dụng, mức phí cao, đặt trạm không đúng vị trí... Tất cả các bất cập đó đặt ra cho Bộ trưởng Bộ GTVT phải thực hiện rà soát, đánh giá lại việc lựa chọn đặt vị trí các trạm thu phí BOT, và khắc phục những bất cập trong hệ thống đặt trạm BOT trong thời gian tới.

Ngày chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV - ảnh 2 Đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai).

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai): Các dự án BOT phải được giám sát ngay từ đầu

Cách đặt câu hỏi của các đại biểu hết sức cụ thể, và phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cụ thể. Nhưng không có cái cụ thể nào mà có thể nói được hết tổng thể. Ví dụ như vấn đề đang nóng là BOT, có thể thấy sự việc đã bị buông lỏng ngay từ đầu, không có vai trò giám sát của nhân dân, và cuối cùng là hiện nay chúng ta đang phải tháo gỡ (đây chỉ là phần ngọn). Cái quan trọng nhất là tính hợp lý. Bởi, nhà đầu tư bỏ tiền ra phải có lãi và người dân sử dụng cũng phải trả chi phí, nhưng làm sao cho nó hợp lý. Bộc lộ rõ nhất chính là việc đặt trạm thu phí BOT sai vị trí là việc rất vô lý. Đây là vấn đề của 5-7 năm trước và là bài toán rất khó. Qua sự việc này, chắc chắn sẽ giúp cho các công trình mới sắp tới không để xảy ra tình trạng đó nữa. Các dự án BOT cần phải được giám sát ngay từ đầu, và đặt trạm ở đâu thì thu phí ở đó.

Ngày chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV - ảnh 3 Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn Thừa Thiên - Huế).

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Đoàn Thừa Thiên - Huế): Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chưa thỏa đáng

Các câu hỏi liên quan đến vấn đề BOT được các đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Bộ GTVT nhiều nhất, đây cũng là vấn đề mà nhân dân và cử tri rất quan tâm. Tuy nhiên, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ GTVT liên quan đến các dự án BOT là chưa thỏa đáng. Bộ trưởng cần chỉ đạo ngành giao thông rà soát lại toàn bộ các dự án BOT, cái nào chưa phù hợp thì phải điều chỉnh để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, của người dân.