Iran

چند نکته درباره توصیه های رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره سهمیه بندی بنزین

با توجه به ورود جریان معاند و ضدانقلاب برای تفکیک کردن میان دولت و حاکمیت، اشتباه اول و بنیادین آن است که در محافل نخبگان و خروجی های خبری و تحلیلی، اعلام بشود که این اقدامِ دولت است، نه حاکمیت.

به گزارش سرویس سیاسی صبح قزوین؛ در روزهای گذشته به دنبال اعلام افزایش قیمت بنزین و طرح مجدد سهمیه بندی، در نقاطی از کشور و تهران، شاهد اعتراض و به واسطه آن، ورود آشوبگران به صحنه اعتراضات و تخریب اموال عمومی و سلب آسایش مردم بودیم.
از سوی دیگر، حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز (یکشنبه) در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، مطالبی بیان کردند.
با توجه به مطالب مطرح شده از سوی رهبر انقلاب، نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
۱- در پروژه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، مسئله ای که باید موردتوجه همگان ازجمله قشر انقلابی قرار بگیرد، عدم تفکیک میان دولت و حاکمیت در این موضوع است.همان طور که رهبری نیز فرمودند: بالاخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه سران سه قوّه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، سران سه قوّه کشور نشستند یک تصمیمی گرفتند؛ به یک پشتوانه کارشناسی هم متّکی است. گفتم من صاحب نظر نیستم در این قضیّه لکن به عنوان یک آدمی که می بیند مسئولین کشور تصمیم گرفتند. زمان امام (رضوان اللّه علیه) هم همین جور بود؛ یک کارهایی را مسئولین، سران سه قوّه تصمیم میگرفتند و اجرا میشد، حالا هم همین جور است.
لذا، با توجه به ورود جریان معاند و ضدانقلاب برای تفکیک کردن میان دولت و حاکمیت، اشتباه اول و بنیادین آن است که در محافل نخبگان و خروجی های خبری و تحلیلی، اعلام بشود که این اقدامِ دولت است و عده ای از موضع مخالفت با دولت، با آن برخورد کنند.
۲- با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ایشان تنها، اصل تصمیم به اصلاح قیمت بنزین و سهمیه بندی را مورد تأیید قرار داده اند و اعلام ...