Iran

فرهنگیان شهر بندرعباس وبندرلنگه حق نوار مرزی می گیرند

موسی دادی زاده سرخایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: این بخشنامه از دوم مهرماه ۹۸ اجرایی شده ومعوقه های چندماه گذشته همراه با حقوق اسفن ماه به حساب فرهنگیان واریز می گردد.
وی بیان داشت: فرهنگیان روستاهای بندرعباس و بندرلنگه ونیز بسیاری از شهرهای هرمزگان نیز برابر بخشنامه های قبلی از حق مناطق کمتر توسعه یافته ( نوار مرزی) بهره مند بودند.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت: این اقدام 
با پیگیری ونامه نگاری های متعدد آموزش وپرورش استان وطبق نگارش جدید اعلام شده است.
دادی زاده سرخایی گفت: با اجرای رتبه بندی جدید، بند تعجیل در اجرای رتبه بندی از هرمزگان برداشته شده بود که با رایزنی های صورت گرفته این اقدام دوباره برای فرهنگیان استان به عنوان مناطق محروم قابل اجراست.
وی تصریح کرد: این تعجیل از اول مهرماه ۹۸ قابلیت اجرایی دارد و فرهنگیان در رتبه های یک تا پنج تقسیم بندی می شوند.