فعالان بخش تولید انگلستان در ماه نوامبر، دوره ای سخت را پشت سرگذاشتند. این امر تا حد زیادی در شرایط مبهمی که به دلیل اِعمال تاخیر احتمالی بر برگزیت و همچنین مشکلات عمده ای که پیش از برگزاری انتخابات در انگلیس بر این کشور سایه افکنده اند، ریشه داشته است. 

اقتصاد بریتانیا از زمان رفراندوم ماه ژوئن 2016 که بر اساس آن خروج از اتحادیه اروپا تجویز می شد، با رکود و کندیِ رشد اقتصادی همراه شده است. در این زمینه، به طور خاص، تولیدکنندگان انگلیسی به دلیل نگرانی ها در مورد زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیازشان، آسیب دیده اند. در این چهارچوب، جنگ تجاری چین و آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است.

بریتانیا با خطرِ خروج از اتحادیه اروپا تا 31 اکتبر سال جاری میلادی(این ضرب الاجل منقضی شده است)، بدون دستیابی به هرگونه توافقی در این زمینه رو به رو بوده است. این امر موجب شده تا بسیاری از فعالان بخش تولید انگلستان، مواد اولیه مورد نیاز خود را ذخیره کنند تا از آسیب های اجرای برگزیتِ سخت(خروج از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به یک توافق) در امان بمانند. این شرایط مبهم، بر اقتصاد انگلستان تاثیر منفی داشته است. 

در ماه نوامبر سال جاری میلادی، با توجه به تقاضای کلی، کارخانه های انگلیسی سهام خود را با بالاترین نرخ از سال 2018، کاهش دادند. بر اساس یافته های انیسیتو جهانی مدیریت پروژه، انگلستان بیشترین میزان اخراج کارکنان بخش تولیدی را از سال 2012 تجربه کرده است.  

بخش تولید حدودا 10 درصد از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می دهد. سهم این بخش در اقتصاد بریتانیا در ربعِ سوم سال جاری میلادی، 1.4 درصد در مقایسه با سال گذشته سقوط کرده است. رشد کلی اقتصاد بریتانیا نیز حاکی از کاهش 1 درصدی بوده است. این میزان، حکایت از ضعیف ترین روند رشد اقتصادی بریتانیا از سال 2010 دارد. 

لینک: https://www.reuters.com/article/us-britain-economy-pmi/uk-manufacturers-cut-jobs-at-fastest-rate-since-2012-pmi-idUSKBN1Y60VN