logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Iran

قراضه صادراتی ژاپن در ثبات

چهار هفته متوالیست قیمت قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن در ثبات نسبی است و ۲۲۹ دلار هر تن فوب ثبت شده است. البته از هفته گذشته خریداران کره جنوبی نیز وارد بازار شده اند و تقاضای بیشتری دارند.

به گزارش «کالاخبر»، البته با توجه به این که کرایه حمل با کشتی بالا رفته قیمت سی اف آر بیشتر شده است. به عنوان نمونه کرایه حمل به تایوان ۶ ماه قبل ۲۷ دلار هر تن فوب و حالا ۳۵ تا ۳۸ دلار هر تن شده است. قیمت پیشنهادی قراضه ژاپن در ویتنام نیز از ۲۷۰ تا ۲۷۵ دلار هر تن هفته قبل به ۲۷۲ تا ۲۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسیده است

Themes
ICO