Iran

اسپانسر جالب برای لیورپول

باشگاه لیورپول همکاری خود را با شرکت «یوگیس» جهت بازیافت پسماند مواد غذایی برای کاهش زباله‌ها آغاز خواهد کرد.

قرار است قرمزها از محلول‌های شرکت مورد اشاره  جهت بازیافت پسماند مواد غذایی استفاده کنند. به این ترتیب ترتیب دستگاه‌هایی که به اصطلاح هضم کننده پسماند مواد غذایی هستند در آنفیلد نصب خواهند شد تا با استفاده از میکرو اورگانیسم‌ها و اکسیژن، پسماند مواد غذایی را به آب تبدیل کنند. این موجب کاهش هزینه خارج کردن زباله‌ها  از استادیوم و البته کاهش ورود این زباله‌ها  به طبیعت خواهد شد.طی سال‌های گذشته، اقدامات محیط زیستی باشگاه لیورپول به طور چشمگیری افزایش یافته که همکاری با شرکت «یوگیس» آخرین مورد بوده است. همچنین باشگاه قدم‌های مثبتی جهت کاهش پلاستیک‌های یک بار مصرف برداشته است.