logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Iran

توسعه فکری و فرهنگی در روستاها بر توسعه مهندسی اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم زارعی ظهر امروز در نخستین همایش سراسری دهیاران استان کردستان با تاکید بر نقش مهم دهیار در توسعه روستاها، گفت: خوشبختانه دهیاران و شوراهای باسواد و موفقی در استان فعال هستند که این امر بیانگر تقویت مردم سالاری دینی در کردستان است.

وی ادامه داد: تمام حکومت‌ها و تمام مسائل شهری از روستاها آغاز شده‌اند چرا که اولین استقرارگاه‌های انسانی در روستاها شکل گرفته است.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به این نکته که نگاه مهندسی صرف روستا و شهر توسعه پیدا نمی دهد، افزود: با دیدگاه فرهنگی می‌توان نظام قانونمند و سالارمندانه را پیش برد و از ظرفیت‌های موجود در روستا استفاده کرد.

زارعی با اشاره به اینکه روستاها دارای ارزش‌های پایدار فرهنگی و تاریخی با قصه خاص خود هستند، عنوان کرد: دهیاری موفق است که به این داستان آگاهی داشته و مطالعه‌های مرتبط با آن را دنبال کند تا بر اساس آن بتوانند ظرفیت روستاهای خود را به بهترین شکل معرفی کند.

وی با بیان اینکه دهیاران در جایگاهی فعالیت می‌کنند که باید با اشراف کامل اطلاعاتی، نسبت به افزایش مشارکت اجتماعی مردم و رونق توسعه اقتصادی کار کنند، ادامه داد: مردم زمانی در توسعه اقتصادی دخیل می‌شوند که مورد توجه قرار گرفته و توسعه اجتماعی آنان با توجه به نقطه نظراتشان و احترام به نقش مشارکت اجتماعی آنها کسب شود.

فرماندار شهرستان سنندج با درخواست اینکه رضایتمندی در میان مردم ایجاد شود، تصریح کرد: دهیاران برای خلق جاذبه‌های گردشگری و ثروت از ظرفیت‌های بومی و خاص هر روستا استفاده کنند.

زارعی با تاکید بر اینکه دهیاران همت جمعی مردم را با توسعه مشارکت مردمی بسیج کرده و توسعه فکری و توسعه فرهنگی روستاه‌ها را دنبال کنند، بیان کرد: باید مردم را متوجه نقاط قوت روستا کرده تا بتوان از ثروت‌های مادی و معنوی روستائیان در راستای خلق فرصت‌های توسعه‌ای و ارزش افزوده استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه با پشتوانه سرمایه اجتماعی می‌توان روستا را پیشرفته و توسعه یافته ساخت، هشدار داد: اگر غیر این باشد نمی‌توان به جایی رسید.

فرماندار شهرستان سنندج اضافه کرد: اکنون دوران توسعه امرانه از بالا به پایین گذشته است و توسعه از روستاها و سپس شهرها شروع می شود که همین قضیه سبب می شود دهیار به عنوان واسطه بین مردم و دولت نقش مهمی داشته باشد.

زارعی یادآور شد: باید به توسعه محلی توجه ویژه داشت و نقطه آغازین آن روستاها می باشد.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO