logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sri Lanka

16 වැනිදා තැපැල් සේවකයෝ වර්ජනයක

තැපැල් සේවකයින් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටියේ පවතින ගැටලු විසඳීම, රජය දිගින් දිගටම පැහැරහැරීමට විරෝධය පළකරමින් ලබන 16 වැනිදා සවස 4.00ට තැපැල් සේවකයන් වර්ජනයක නිරත වන බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය පවසයි.

6/2006 වැටුප් චක‍්‍ර ලේඛනයට අනුකූලව ක‍්‍රියාත්මක කරන බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය නිසා බඳවා ගැනීම්, උසස් වීම්, වැටුප් තල අහිමි කිරීමත් මේ හේතුවෙන් වසර 13 පුරා පත්ව ඇති ආණ්ඩු සහ තැපැල් පරිපාලනය තැපැල් සේවකයින් 26,000ක් පමණ පීඩාවට පත්කරමින් ඇති බවත් තැපැල් සේවා සංගමය පවසයි.

එසේම මෙම ගැටළු මුල් කර ගනිමින් පසුගිය වසරේ ජූනි මස 11 වැනිදා සිට තැපැල් සේවකයින් දින 16ක අඛණ්ඩ වර්ජනයක් සිදුකළ අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ කොමිසමෙන් ඉදිපත් කළ යෝජනා ද වසරක් ගතවුව ද ඉටුවී නොමැත.

මෙම ගැටළු වහා විසඳීමට කටයුතු කිරීමට රජයට බලකර සිටින බවත් එසේ නොවන්නේ නම් ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන බවත් තැපැල් සේවා සංගමය පවසයි.

තැපැල් සේවා සංගමය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දන්වා ඇති අතර එය පහතින් පළවේ…

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO