logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Netherlands

50 jaar geleden: Rijk betaalt dijkverzwaring

Het rijk zal nu honderd procent in plaats van 75 procent van de directe kosten voor zijn rekening nemen van de versterking van de bestaande zeewaterkeringen.

Drie ministers hebben dit gesteld in een nota van wijziging op de Bijdragenwet Deltawerken van 1962. Sinds die tijd, zeggen de ministers van verkeer en waterstaat, van landbouw en financiën, is de financiële positie van de waterschappen zo verslechterd, dat zij nu zelfs gesubsidieerd moeten worden. Gedeputeerde H. M. Gerbrandy toonde zich erg verheugd, dat het rijk nu de volledige kosten van de verzwaring van de zeedijken voor zijn rekening zal nemen. „Wij hebben daar jarenlang actie voor gevoerd en daarbij gelukkig de andere kustprovincies aan onze zijde gekregen. Nadat het rijk Zuidwest- Nederland na de ramp had geholpen, zouden de andere provincies met een zeewering zestig procent krijgen in de kosten van de versteviging van de dijken. Wij hebben steeds gezegd, dat die bijdrage honderd procent moest zijn, omdat dit een nationaal belang betrof. Later is het 75 procent geworden en nu dus gelukkig — ik bin machtige bliid! — honderd. Voor Friesland betekent dit enorm veel, want de verzwaring van de zeedijk kost per kilometer ruim een miljoen gulden.’’

De rubriek ‘50 jaar geleden’ doet een greep uit het nieuws van een halve eeuw terug. Zelf grasduinen in het archief van de krant? Ga naar www.dekrantvantoen.nl.

Themes
ICO