Netherlands

Amsterdam deugt vrolijk verder! Uitbreiding asielzoekerscentrum, 200 plaatsen

Het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Osdorp, Amsterdam Nieuw-West, wordt uitgebreid met 200 extra plekken. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil er nog veel meer gaan huisvesten in de rest van het land.

Het azc in Osdorp, dat in 2016 openging, zal de komende tijd zo’n 700 asielzoekers huisvesten. Leegstaande sporthallen met nabij geplaatste woonunits, moet de capaciteit vergroten en de druk op de sociale woningbouw een beetje verlichten. We weten inmiddels dat het kabinet niets gaat doen en dat het uithollen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de boel alleen maar erger maakt. We weten ook dat zij als streefgetal voor asielzoekers naar 50 procent ‘uit het zicht verloren’ proberen toe te werken. Feitelijk komt dat neer op ongeveer de helft actief kwijt willen raken en buiten de administratie proberen te houden.

Dat het COA nu naar 5000 extra opvangplaatsen streeft, is dus alleen maar op basis van de verwachte toestroom die ook in beeld blijft. Zelfs als die 5000 plaatsen worden toegekend, kan het zomaar zijn dat daar ook 5000 ‘ongedocumenteerden’ tegenover staan die van de radar verdwijnen.

De druk wordt in ieder geval alleen maar opgevoerd en de situatie lijkt mij niet langer meer houdbaar. En al helemaal om het simpele feit dat men andere belangen zwaarder vindt wegen, en er om die reden dus niets aan doet. Maar goed, de effecten daarvan laten zich binnen de kortste keren ook steeds heftiger in Amsterdam zien.