De wijk Beerendrecht in Alphen aan den Rijn heeft zich verenigd in een bewonersvereniging. Het doel is om een nieuw wijkje bovenop de parkeerplaats van ARC te verhinderen. Daarom wordt donderdag 16 juli voor het begin van de gemeenteraadsvergadering een petitie aangeboden aan burgemeester Liesbeth Spies.

Bij het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties zijn enige tientallen onorthodoxe locaties gescreend. Uiteindelijk bleef een handvol locaties over om goed te onderzoeken. Een van deze locaties is boven het parkeerterrein van ARC aan de rand van het Zegerslootgebied.

Het plan is dat de parkeerplaats voor ARC blijft en wordt uitgebreid. Hierboven verrijst dan een kleine buurt met woontorens en eengezinswoningen. De beoogde locatie wordt begrensd door het sportcomplex, het Aarkanaal en de Oranje Nassausingel.

De gemeenteraad heeft op 29 mei besloten om een bestemmingsplanwijziging in gang te zetten. Daarbij horen inspraakmogelijkheden en er kan een zienswijze worden ingediend. Als de wijziging klaar is, gaat deze opnieuw naar de gemeenteraad ter bespreking. Er kan dan alsnog worden besloten om geen bouwplan door te zetten.

'Negatieve invloed op woonplezier en marktwaarde woningen'

Tijdens de raadsvergadering zullen bewoners van Beerendrecht samenkomen op het Stadhuisplein als statement om de petitie kracht bij te zetten. Deze samenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur.

De bewoners van Beerendrecht maken in de petitie bezwaar tegen bouwen op het ARC-parkeerterrein en tegen de communicatie rond deze onorthodoxe locatie. Het gaat daarbij om een negatieve invloed op woonplezier en marktwaarde van de woningen, omdat de wijk naast een natuur- en sportgebied ligt waar geen bouw meer zou en kon plaatsvinden.

Belangrijk voor de ondertekenaars is dat er geen communicatie met de wijk is geweest. Inmiddels zijn er onder meer zorgen over het verdwijnen van groen, toename van alle soorten verkeer, parkeerproblematiek, een ander karakter van de woonwijk door sociale huurwoningen bij ARC en een ander uitzicht vanaf de Rosmolen.