Het inwonersaantal van Amsterdam is gekrompen sinds het kabinet maatregelen aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de teruglopende immigratie heeft bijgedragen aan de krimp van de Amsterdamse bevolking.

Het CBS vergeleek de bevolkingscijfers van de weken van vlak voor de crisis (week 3 tot en met 11) met de eerste vier weken (week 13 tot en met 16) sinds het aankondigen van maatregelen tegen corona. In de eerste periode groeide de bevolking per week met 34,1 personen per honderdduizend inwoners, terwijl de bevolking in de tweede periode juist kromp met 23,3 personen per honderdduizend inwoners per week.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis vertrekken er meer mensen naar het buitenland dan andersom. Voornamelijk het aantal expats dat zich vestigt in Amsterdam is teruggelopen.

Door hogere sterftecijfers daalde ook de natuurlijke aanwas (verschil tussen geboorte en sterfte) in Amsterdam. In de weken voor de crisis werden er nog 6,9 mensen meer geboren dan er stierven per honderdduizend inwoners per week. Dat cijfers daalde naar 0,1 in de vier weken sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort