logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Netherlands

Kabinet sloeg Amerikaans aanbod af voor terughalen Syriëgangers

Een vrouw in een kamp in waar ook IS-leden worden vastgehouden AFP

Het kabinet heeft een Amerikaanse aanbod afgeslagen om te helpen bij de terugkeer van tien Nederlandse vrouwen en kinderen uit detentiekampen in Noordoost-Syrië. Dat zeggen de ministers Blok en Grapperhaus in antwoord op Kamervragen.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen, maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk. Zo is het gebied nog altijd onveilig en kan het maken van formele afspraken met de Koerden in dit gebied tot problemen leiden met Turkije.

Wel risico's

Het Amerikaanse aanbod neemt deze bezwaren maar gedeeltelijk weg. Als de Amerikanen het transport van de vrouwen en kinderen op zich nemen, hoeven er geen Nederlanders heen om dat transport te organiseren en begeleiden. Maar de uitreizigers zelf lopen wel risico's, zeggen de ministers, omdat een transport in deze regio niet zonder gevaren is.

En eenmaal in Nederland vormt deze groep een risico voor de nationale veiligheid van Nederland en die van andere Schengenlanden, vindt het kabinet, omdat onduidelijk is of de leden van deze groep de gewelddadige jihad aanhangen, aan de strijd daar hebben deelgenomen, terroristische misdrijven hebben gepleegd of een trauma hebben opgelopen.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO