Veel Nederlandse banken scoren steeds beter op het gebied van duurzaamheid. Qua vrouwenrechten en belastingontwijking is ruimte voor verbetering. Dat stelt de Eerlijke Bankwijzer op basis van onderzoek, waarvan de resultaten dinsdag zijn gepubliceerd.

Daaruit komt naar voren dat de drie grootbanken, ING, ABN AMRO en Rabobank, op het gebied van duurzaamheid duidelijk verbeteringen hebben laten zien in vergelijking met twee jaar geleden.

Zo zijn ABN en ING transparanter over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Ook heeft ABN concrete doelstellingen ontwikkeld voor leningen aan onder andere energiebedrijven.

De Bankwijzer stelt dat Triodos en de Volksbank, het bedrijf achter ASN, het beste scoren op duurzaamheidsgebied. Negatieve uitschieter is Van Lanschot, die volgens de onderzoekers geen vooruitgang heeft geboekt in de voorbije jaren.

De drie grootbanken doen het aanmerkelijk minder goed qua belastingontwijking en vrouwenrechten. Aan bedrijven die geld bij hen lenen, vragen de banken bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen en schikkingen met de belastingautoriteiten.

Tevens zouden zes van de acht onderzochte banken tekortschieten als het gaat om de aanpak van vrouwendiscriminatie bij bedrijven die ze financieren. Ook het bevorderen van meer vrouwen aan de top en het verminderen van de loonkloof tussen mannen een vrouwen kan beter.

De Eerlijke Bankwijzer kijkt naar het beleid van banken op het gebied van diverse maatschappelijke thema's, waaronder duurzaamheid, mensenrechten en volksgezondheid. Daarbij ligt de nadruk op de keuzes die banken maken bij het financieren van andere bedrijven.

De onderzochte banken zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank (ASN), Triodos, Van Lanschot, Bunq en NIBC. Het is een initiatief van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.