Het Leidse college van burgemeester en wethouders stelt maatregelen voor om het voor lhbti's makkelijker te maken om aangifte te doen van discriminatie en geweld.

Daaronder vallen de ontwikkeling van een applicatie voor aangiftes en de invoering van een stedelijk lhbti-overleg. Ook wil het college Pride-activiteiten in Leiden stimuleren.

De Leidse afdeling van het COC is blij met de belofte van het college om meer aandacht aan lhbti's te besteden. Volgens voorzitter Debbie Helaha gaat het om een belangrijke stap.

"De bereidheid om aangifte van discriminatie te doen, is nog te laag in Leiden", vertelt ze. "Ook als je wordt uitgescholden, is dat al een reden om melding te maken."

Na een motie van het CDA heeft het college besloten werk te gaan maken van een applicatie waarmee je aangifte van discriminatie kunt doen. "Daar bestaan al verschillende applicaties voor", legt Helaha uit. "De gemeente gaat die nu stimuleren."

De gemeente heeft ook toegezegd Pride-activiteiten in Leiden te stimuleren. Hoe die stimulering er concreet zal uitzien, is nog niet bekend.