logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Netherlands

Lol! Zelfs het SCP bemoeit zich nu met de ‘OK Boomer’ nonsens

Het is nu helemaal een hype de afgelopen weken, progressieve jongeren die nonchalant oudere of conservatief denkende mensen ‘buitenspel’ proberen te zetten door een gesprek te stoppen met OK Boomer. Allemaal heel grappig voor die jongeren, en ze denken serieus ook nog dat zij het wel beter weten maar hebben de ‘boomers’ het wel beter?  Het SCP meent van niet.

SCP-onderzoeker Jos de Haan vindt het onzin dat latere generaties zich achtergesteld voelen ten opzichte van de babyboomers. Later vandaag spreekt De Haan ook in de Tweede Kamer over de kansen en belemmeringen van de jeugd van tegenwoordig.

Volgens De Haan zijn het juist de mensen die tussen ’60 en ’90 geboren zijn die het meest hebben geprofiteerd van de welvaart van de verzorgingsstaat. En dus niet de babyboomers.

 ,,Als je kijkt naar overheidsbeleid zoals studiekosten en huursubsidie zijn het díe generaties die daar relatief het meest profijt van hebben.’’

Het enige waar de babyboomers wel een streepje voor hebben is bij de woningmarkt.

,,Al zijn de verschillen tussen generaties minder groot dan wel eens wordt verondersteld’’, zegt de SCP’er. ,,Ouderen hebben vaak goedkoop een huis kunnen kopen en lang geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Maar latere generaties hebben daar hooguit minder van kunnen profiteren. De verschillen zijn niet zo scherp.’’

De Haan wil als onderzoeker voornamelijk alle vooroordelen die we hebben ontkrachten. Iedere generatie heeft op een bepaald moment voordeel gehad met iets, of juist weer een nadeel gehad op andere zaken. Dus dat hele ‘OK Boomer’ klinkt allemaal leuk en aardig maar is ongefundeerd.

Wel is De Haan van mening dat het huidige leenstelsel nieuwe problemen aan het licht brengt.

Het SCP geeft geen politiek oordeel over het huidige leenstelsel’’, zegt De Haan. ,,Maar er zitten wel negatieve consequenties aan hun huidige systeem waarbij jongeren zelf al het geld voor hun studie moeten lenen. Daardoor hebben jongeren langer een hogere studieschuld. En moeten jongeren tijdens hun studie een balans zien te vinden tussen het vergaren van eigen inkomen en toenemende studiedruk. Want de eisen van hogescholen en universiteiten worden steeds hoger.’’

Themes
ICO