Het moet vluchtelingen zonder verblijfsstatus weer toekomst geven, maar de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) dreigt uit te lopen op een grote flop. De staatssecretaris wil dat Eindhoven, een van de deelnemers, ingrijpt maar de gemeente weigert dat.

Er komt vooralsnog niks van terecht van de laatste poging om een verblijfsvergunning te regelen of vluchtelingen te begeleiden bij een terugkeer naar hun eigen land of andere bestemmen, dat blijkt uit een eerste evaluatie van de LVV.

Het aantal deelnemers aan de pilot blijft in Eindhoven met vijftig fors achter bij de beoogde honderddertig en er is nauwelijks sprake van nieuw perspectief. Zo werd er voor niemand een verblijfsvergunning geregeld en keerde er geen enkele deelnemer terug naar het land van herkomst. Bij vijf vluchtelingen werd wel vastgesteld dat de gezondheid reden is om ze voorlopig niet uit te zetten.

Dat de instroom in Eindhoven achterblijft komt volgens de evaluatie van het rijk omdat Eindhoven er voor gekozen heeft om parallel aan de LVV ook de bestaande Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) voorziening in stand te houden. Afgewezen asielzoekers kunnen hier aanspraak maken op onderdak en/of leefgeld. Omdat de BBBB-voorziening de instroom voor LVV afremt heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) het college gevraagd deze af te schaffen maar dat is Eindhoven niet van plan.

Huiverig voor contact met de vreemdelingenpolitie

Volgens het college zijn veel vluchtelingen gezien hun verleden huiverig voor contact met de vreemdelingenpolitie en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Bang om gedwongen uitgezet te worden houden ze de boot af. Zonder BBBB zouden ze in dat geval op straat belanden en uit beeld raken. Dat is bij de andere vier deelnemers aan de LVV namelijk het geval. Een ongewenste situatie, helemaal gezien de ontwikkelingen rond corona, aldus het college.