Shell-topman Ben van Beurden noemt het besluit van pensioenfonds ABP om zich terug te trekken als investeerder in bedrijven die zich bezighouden met energie uit fossiele bronnen symboolpolitiek. Van Beurden zei dat bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal, waarbij het bedrijf ook concretere milieudoelstellingen aankondigde.

"Eerlijk gezegd: dit is symboolpolitiek die niks bijdraagt aan de energietransitie", aldus de Nederlandse topman van het Brits-Nederlandse concern. "We zijn teleurgesteld in het besluit van ABP en denken dat dit soort stappen juist contraproductief zijn als het gaat om de energietransitie."

Shell wil juist langetermijninvesteerders, zegt de CEO. "Waarmee je in gesprek kunt over de strategie. Deze stap is symboolpolitiek. Ik begrijp dat dat soms ook nodig is." Woensdag werd ook bekend dat een grote Amerikaanse belegger wil dat Shell het bedrijf opsplitst in een deel dat zich bezighoudt met olie en gas en een deel dat zich richt op hernieuwbare energie.

Daarover zegt Shell dat met deze aandeelhouder gesprekken worden gevoerd, zoals met meer grote aandeelhouders gebeurt. "We zullen naar hen luisteren en ze antwoorden."

Milieudefensie is niet onder de indruk van nieuwe plannen

Shell gaf donderdag concretere invulling aan zijn doelstelling om de uitstoot van het eigen bedrijf, zowel van de productie als van de energie die daarvoor gebruikt wordt, te verminderen. Die wil het bedrijf in 2030 halveren ten opzichte van 2016. "Een belangrijke stap in het kader van de uitspraak van de Nederlandse rechter eerder dit jaar", aldus de bestuursvoorzitter.

Van de rechter moet Shell de eigen uitstoot in 2030 hebben teruggebracht met 45 procent vergeleken met 2019. Volgens Van Beurden komt de nieuwe doelstelling van het bedrijf dan neer op een reductie van 48 procent. Het bedrijf refereert zelf aan 2016 en dan gaat het om 50 procent.

Milieudefensie is niet onder de indruk van de nieuwe plannen van Shell. "De aankondiging van Shell is gerommel in de marge", zegt campagneleider Nine de Pater. De organisatie neemt het Shell kwalijk dat het bedrijf geen doelen stelt ten aanzien van de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten van Shell. Daar heeft Shell naar eigen zeggen geen controle over.

Hoger beroep gaat wel door, hoofdkantoor blijft (nog)

"Dat is een veel aanzienlijker deel", erkent Van Beurden. "Daarvoor moeten we onze portfolio veranderen. Maar we zijn daar zeker ook mee bezig en zullen ook op dat terrein leveren." Shell laat het hoger beroep in de rechtszaak wel staan. "Ongeacht de uitkomst daarvan, zullen we bij deze doelstellingen blijven."

De Shell-topman zei ook dat het bedrijf het hoofdkantoor niet uit Nederland zal weghalen, om te 'ontkomen' aan alle vijandigheden. "Ook niet om aan de uitspraak van de rechter te ontkomen", aldus Van Beurden. Dan kunnen we niet en dat willen we ook helemaal niet." De uitspraak zou blijven staan, ook als Shell het hoofdkantoor zou verplaatsen.

Het verplaatsen van het hoofdkantoor, van Nederland naar Engeland, speelt regelmatig op. "Daar zitten voor- en nadelen aan, maar daatr is nu geen nieuws over."

De aandeelhouders van Shell kunnen op de volgende aandeelhoudersvergadering stemmen over de nieuwe klimaatdoelen van het bedrijf.