logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Turkey

Ar-Ge, ağaçlar ve hayvanlar

Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) beklentilere yakın yüzde 0.9 büyüdü. Büyümeyi sırtlayan ise başta devletin harcamaları olmak üzere tüketim oldu. Devletin harcamaları yüzde 7 tırmanırken vatandaşın harcamaları ise yüzde 1.5 arttı. İhracatın büyümeye katkısı da yüzde 5.1'e geriledi ithalatın negatif etkisi ise yüzde 7.6'ya çıktı. Dış ticaretin büyümeye katkısı 2018 ikinci çeyreğinden itibaren ilk kez eksi değerde oldu.

Son 4 çeyrekte gerileyen yatırım harcamaları ise 5'inci çeyrekte de düşüş kaydetti. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 22.4 daralarak dibi bulan yatırım harcamaları 3'üncü çeyrekte yüzde 12.6 değer yetirdi. Yatırımlar bölümünün ayrıntıları incelendiğinde ise inşaattaki şiddetli 4 çeyreklik daralmanın 5'inci çeyrekte de devam ettiği görüldü. Yatırımların ana kalemi makine ve teçhizat üretimindeki küçülme de son sürat devam etti. Makine teçhizat yatırımları yüzde 7.5 küçüldü. Makine teçhizat yatırımlarının önceki çeyrekteki yüzde 16,6 daralmanın ardından gerileme hızının azalması tek sevindirici unsur oldu.  Yatırım tarafında sadece içinde ARGE harcamaları ile ağaç ve hayvanların bulunduğu 'diğer aktifler' kalemi yüzde 4.3 arttı.     

DAYANIKSIZ TÜKETİMDE İLGİNÇ RAKAM

Büyümeyi sürükleyen başta devlet olmak üzere tüketim harcamaları oldu. Devletin tüketim harcamaları yüzde 7 artarken vatandaşın tüketimindeki artış yüzde 1.5'te kaldı. Vatandaşın tüketiminde dayanıksız mallardan ziyade halkın daha fazla otomobil ve beyaz eşya gibi dayanıklı ve mobilya ile giyim gibi yarı dayanıklı mal tüketiminin daha fazla arttığı görüldü. Dayanıklı tüketim malları harcamaları önceki çeyreklerde hızla düşerken 3'üncü çeyrekte sıfırlandı. Yarı dayanıklı mal tüketimi ise önceki çeyreklerdeki eksi değerleri geride bıraktı ve yüzde 3.4 büyüdü. Gıda ve benzin harcamalarının içinde olduğu dayanıksız mallar tüketimi ise ilginç şekilde yüzde 3.6 geriledi. 

SANAYİDE KIPIRDANMA

Sektörler itibariyle bakıldığında 3 çeyreklik gerilemenin ardından sanayideki yüzde 1.6'lık artış dikkat çekti. İmalat sanayiinde de benzer bir süreç eşledi. İmalat sanayi yüzde 1.4 artış kaydetti. Tarımda yüzde 3.8 ve hizmetlerde yüzde 0,6, bilgi işitişimdeki 1.5 ve finans ve sigortada yüzde 2 ve gayrimenkulde yüzde 2.4'lük yükselişler ekonominin dipten dönüş sinyallerinin diğer kanıtları oldu. 

 YATIRIMLAR YÜZDE 12.6 DARALDI

Sermaye sınıflaması                                               Değişim(%)

İnşaat-18,0
Makine ve teçhizat-7,5
Diğer aktifler4,3
Üretilmiş mali olmayan aktifler -12,6

 DAYANIKLI MAL TÜKETİMİ YÜKSELDİ

Dayanıklılık türü                                                Değişim(%)

Dayanıklı mallar0,0
Yarı dayanıklı mallar3,4
Dayanıksız mallar-3,6
Hizmetler6,4
Yerleşik hanehalklarının tüketimi 1,4

DEVLET HARCAMALARI TIRMANDI

Harcama sınıflaması                                               Değişim(%)

Hanehalkı tüketimi1,5
Devletin nihai tüketim harcamaları7,0
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu -12,6
Stoktaki değişiklikler(1) -
Mal ve hizmet ihracatı5,1
(Eksi) Mal ve hizmet ithalatı7,6
Gayrisafi yurt içi hasıla0,9

SANAYİDE ÜRETİM YÜZDE 1.6 ARTTI

Faaliyet kolları                                                     Değişim (%)

Tarım, ormancılık ve balıkçılık3,8
Sanayi 1,6
İmalat sanayi 1,4
İnşaat -7,8
Hizmetler 0,6
Bilgi ve iletişim1,5
Finans ve sigorta faaliyetleri 2,0
Gayrimenkul faaliyetleri 2,4
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 0,7
Kamu yön, eğitim, sağlık ve sosyal hiz.4,8
 
Diğer hizmet faaliyetleri 1,6
Sektörler toplamı0,9
Vergi-sübvansiyon1,4
Gayrisafi yurt içi hasıla (alıcı fiyatlarıyla)0,9
Themes
ICO