Turkey

Bursa Barosu Genel Kurulu, Seçim Kurulu'na takıldı

Bursa Barosu'nun Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca "Bursa Barosunun olağan genel kurulunun ertelenmesine yönelik" kararının iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin oybirliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 27 ve 72. maddelerinde, hıfzıssıha kurullarının görev ve sorumlukları ile alacağı tedbirlerin sıralandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Umumi hıfzıssıha meclislerinin yetkileri ile bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınacak tedbirler kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının ertelenmesi sonucunu doğuracak herhangi bir ibareye yer verilmediği, daha ziyade bulaşıcı ve salgın hastalığın meydana gelmesi veya gelmesinden şüphelenilmesi halinde, bu mahallere ilişkin lokal bazda karantina, muayene, aşı, serum, itlaf gibi sağlık alanındaki koruyucu ve tedavi edici tedbirlerin alımı ve bu tedbirlerin ifasını teminen yardım ve halkı bilgilendirmeye yönelik düzenlemelerin hüküm altına alındığı görülmektedir.

Bu durumda bizzat kanun tarafından düzenlenen baro genel kurulu toplantısının dava konusu işlemle ertelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından Bursa İl Hıfzıssıha Kurulu'nun 02.10.2020 tarih ve 130 sayılı kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, kanun ile barolara tanınan olağan seçimli genel kurul toplantısının belirlenen takvimde yapılma imkanını ortadan kaldırıcı mahiyette olması sebebiyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır. ...yürütmenin durdurulmasına 28.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

Bursa Barosu Başkanı Altun, kararı değerlendirirken "Gecikmiş olsa da hala hukukun işleyebildiğini görüyor ve Muğla ve İzmir'den sonra Bursa'da hakimler var diyebiliyoruz. Yaşasın Adalet!" dedi.

Yürütmenin durdurulması kararı üzerine Bursa Barosu hemen Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. 10 Ekim'de açılan genel kurul toplantısına Divan Kurulu'nun erteleme kararı doğrultusunda 31 Ekim 2020 tarihinde devam edip, seçimlerin de 1 Kasım 2020 tarihinde yapılmasını talep eden Bursa Barosu'na Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan ret yanıtı geldi. Yanıtta, "Erteleme kararı verilen bir genel kurula ait seçim iş ve işlemlerinde tüm üyelere yeniden ulaşmak ve kısa süre içerisinde duyuru yapmak hem yasal hem de uygulama yönünden mümkün olmadığından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 84 ve ek 3. maddesinde aranan koşullar yeniden yerine getirilmediği sürece erteleme kararı verilen bir seçimin kaldığı yerden işlemlerinin devamına yasal olanak bulunmamaktadır" denildi.

İlçe Seçim Kurulu'nun ret kararının ardından Bursa Barosu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak, yürütmenin durdurulması kararı çerçevesinde 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde olağan genel kurul ve organ seçimleri kararı alarak gündemi ilan ederek yeni takvimi ilçe seçim kuruluna bildirdi.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry