Turkey

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan 11. Kalkınma Planı değerlendirmesi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

On Birinci Kalkınma Planınıngüçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten Matlı, "Kalkınma Planı, iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanana plana, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan, planın önceliklerine dair fikir ve önerilerilerinin alınması çok önemli" dedi.

Matlı, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası çizilen planın "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3,1 büyümesinin beklendiğini belirten Matlı "Kalkınma Planını içinde Kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi,4.3 milyon ek istihdam, İhracata dayalı istikrarlı büyüme modeli, Mali disiplinde kararlılık gibi konular ile üretkenlik ve verimlilik artacak" dedi

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırılacağını belirten Matlı, "İleri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Politika ve Tedbirler Makro ve mikro düzeyde tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımının sağlanacak olması tarım sektörümüz için hayati önem taşıyor" dedi.

KALKINMA PLANINDA TARIMSAL FAALİYET BAŞLIKLARI

Ayrıca On Birinci Kalkınma Planında yer alan Tarımsal çalışmaların yer alacağı başlıklar şöyle;


Tarım sayımı, tarımsal desteklerin etki analizinin yapılması, tarım arazilerinin korunması, sulama alanlarının genişletilmesi, bitkisel üretimin arttırılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması, gıda güvenilirliğini, gıda güvenliğinin de etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi, lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması, tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması, yöresel ürünler, coğrafi işaretli tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik ürünlerin tanıtım, pazarlama ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değeri artırılarak ticarete konu olması, sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların ekonomiye katkısının artması, tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi kesimi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal ar-ge çalışmalarının etkinliği ve niteliğinin artması, tarım da üreticilerin gelirini korumaya yönelik faaliyetler desteklenmesi, başta kadın ve genç çiftçilere yönelik olmak üzere, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknoloji kullanımı, kaliteli ve sağlıklı ürün üretimi konularında eğitim verilmesi.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club
Aston Villa coach on Manchester United penalty: A shameful decision
Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals
Brunu has scored 7 (4+3) points in his last 3 games for Manchester United