Turkey

2021 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, hakim ve savcı yardımcılığı  oluşturulması için düzenleme yapılacak, hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik  meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı getirilecek. 

Programda, adalet hizmetlerinde bu yıl içinde yapılanlar ve yargı  paketleri kapsamında çıkarılan kanunlar hakkında bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yargılamalara  yönelik alınan kararların da hatırlatıldığı programda, Ekim 2020 itibarıyla hakim  sayısının 14 bin 958, Cumhuriyet savcısı sayısının 6 bin 894 olduğu, 2019 sonu  itibarıyla Türkiye genelindeki avukat sayısının ise 127 bin 691'e ulaştığı  belirtildi.

Bu yılın ekim ayı itibarıyla adli yargıda 6 bin 545, idari yargıda 202  mahkemenin bulunduğuna işaret edilen programda, 15 yerde bölge adliye  mahkemesinin, 8 ilde de bölge idare mahkemesinin hizmet verdiği kaydedildi.

 Geçen yıl adli yardım kapsamında, 589 milyon 586 bin 893 lira harcama  yapıldığı ifade edilen programda, bu yılın ekim ayı itibarıyla 390 bin 820  dosyanın uzlaştırma bürolarına gönderildiğine, bunlardan 152 bin 465'inin  uzlaşmayla sonuçlandığına değinildi.

Programda, bu yıl içinde 1362 kişi kapasiteli 9 cezaevinin  kapatıldığı, 13 bin 821 kişi kapasiteli 10 ceza infaz kurumunun açıldığı,  cezaevlerinde 260 bin 876 hükümlü ve tutuklu bulunduğu, cezaevlerinin toplam  kapasitesinin ise 242 bin 550 olduğu ifade edildi.

Yapılacak çalışmalar

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda,  yargılamanın hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi, öngörülebilir olması, adalete  erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin artırılmasının  amaçlandığı vurgulanan programa göre, adli ve idari yargıda yargılamanın  etkinliğinin, vatandaşların adalet hizmetinden memnuniyetinin artırılması  sağlanacak.

Adalet komisyonlarının yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek,  hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi  yeni uygulamalar geliştirilecek.

 Elektronik tebligat yaygınlaştırılacak, adli sicil kaydının e-Devlet  üzerinden silinmesine yönelik yazılım çalışması yapılacak.

Yargıda hedef süre uygulamasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak,  makul sürede yargılama hakkı daha etkin korunacak. Bölge adliye mahkemelerinde  hedef süre uygulaması başlatılacak. Mahkeme ara kararlarının yerine  getirilmesinin etkin takibi için mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.

Atama, nakil ve terfi sistemi

Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sisteminin nesnel, önceden  belirlenmiş ölçütlere ve liyakate dayalı geliştirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede  de genel mevzuat değişikliğinin yapılabilmesi için komisyon oluşturulacak,  çalıştay düzenlenecek.

Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin süreci nesnel ölçütlerle yeniden  düzenlenecek, hakim ve savcıların bu süreçteki hakları güçlendirilecek, disiplin  kararları kişisel verilerin korunması koşuluyla kamuoyuna açılarak sürecin  şeffaflaşması sağlanacak. Bu kapsamda da durum analizi çalışmaları sonucunda  gerekli mevzuat değişikliği için taslak hazırlanacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulması için düzenleme yapılacak.  Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin mevzuat değişikliği önerisinin  kanunlaşmasının ardından hakim ve savcı yardımcılarının eğitim ve çalışma  usulleri, esasları belirlenecek.

Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir  mesleğe giriş modeli ve sınavı getirilecek. Ayrıca, noterliğe giriş sınavı, hukuk  fakültelerinden mezunların istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesi  getirilecek.

Bilirkişiliğin etkinliğinin artırılması için alanında ve konusunda  uzmanlaşmış kişilerin bilirkişilik sistemine dahil edilmesi sağlanacak.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin en temel koşullarından biri olan adalete  erişim kolaylaştırılacak, savunma hakkı güçlendirilecek, Hukuki Himaye  Sigortası'nın genel şartları yeni ihtiyaca göre güncellenecek.

Adli yardımda kırılgan gruplara öncelik verilecek

Adli yardım sistemi, kırılgan gruplara öncelik verilecek biçimde  yeniden düzenlenecek. Özel hukuk alanında adli yardıma başvuru prosedürü  kolaylaştırılacak, standart bir başvuru formu oluşturulacak, e-Devlet üzerinden  başvuru imkanı getirilecek.

Avukatların yargılamaya daha aktif katılımının sağlanması için  çalışmalar yapılacak, ihtiyaç duyulan konularda mevzuat değişikliği önerileri  hazırlanacak.

İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel  mahkemeler kurulacak.

Noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılmasına  yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, noter onayı aranan işlemler  gözden geçirilecek, ihtiyaç duyulan konularda mevzuat değişiklikleri önerilecek.

 Noterliklerin görev ve iş dağılımı yeniden düzenlenecek, bazı  çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi sağlanacak.

Belirlenen bu konularda Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar  Kurulu (HSK) gerekli çalışmaları yürütecek.

Football news:

Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022
Spain will play Italy and France will play Belgium in the Nations League play-offs. The final tournament will be held in Milan and Turin
Solskjaer about Fred: He was lucky to stay on the field in the 1st half. His second yellow is not a foul
Real can fire Zidane if the club loses to Gladbach in the Champions League (COPE)
Barcelona will not pay players' salaries for January
Ramos is leaning towards leaving Real Madrid (Onda Cero)