logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Turkey

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, "Kanal Ýstanbul, Boðaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boðaz'ýn özgürlük projesidir." dedi. 

Çevre ve Þehircilik Bakaný Kurum, "Kanal Ýstanbul'u, kýyý yapýlarý, yat limanlarý, konteyner limanlarý, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceði için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduðu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal Ýstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaþtýk. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüðümüzü altýný çizerek belirtmek isterim." diye konuþtu. 

"Boðaziçi kesinlikle imara açýlmýyor. Boðaziçi'nin tarihi ve doðal dokusu ve siluetini koruyoruz"

Çevre ve Þehircilik Bakaný Kurum, "Boðaziçi kesinlikle imara açýlmýyor. Boðaziçi'nin tarihi ve doðal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeþil alanlarý arttýrýyoruz. Boðaz'da kaçak yapýlaþmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceði bir sorun olmanýn ötesine geçmiþ, ulusal bir sorun haline gelmiþtir." þeklinde konuþtu. 

Themes
ICO