Turkey

Mistik nedir

Eski zamanlarda antik Yunan tanrıları için yapılan törenlere katılan kişilere verilen isimlerden biri de mistiktir.

Mistik nedir

Dudakları ve gözleri kapatarak yapılan eylem anlamına gelen mistik; manevi gerçeklere erişen, Tanrı ile iletişim kurabilen ve sezgileri yardımıyla yeni bir kavrama yeteneğine bürünmüş kişiler için kullanılır.

Mistik, gizemci ya da gizemli anlamına da gelir.

İKİ FARKLI DÜŞÜNCE BİÇİMİ

Ancak bu kişinin bazı özellikleri kendisinde barındırması gerekir. Yani bir kişiye mistik denilebilmesi için onun; sezgilerine önem vermesi, aydınlanmaya odaklanmış olması ve kesin yargılarının olmaması ile mümkündür.

Mistik düşünce tarzı ikiye ayrılır Bunlar, panteizm ve panenteizm olarak adlandırılır. İlki evreni tanrı ya da tersi olarak görür. İkincisi ise evreni tanrıda görür. İlkinde kişisel bir tanrıya yer yokken, ikincisi evreni tanrının bir parçası olarak görür.

MİSTİSİZM İLE FARKLI KAVRAYIŞ VE ALGILAMA

İlki yaşamın akışına ve değişime özel bir önem vererek doğayla bütünleşmeyi savunurken, ikincisi doğayı tanrının bir eseri olarak kavrar.

Bunların genel olarak toplandığı kavram mistisizm ise farklı kavrayış ve algılamaları doğurur. İki sistemin birleşimi olarak görülebilecek süreç teolojisi ise evrenin tanrıyla beraber devindiğini savunmaktadır.

Football news:

Zidane on the win over Getafe: These three points are very important. There are 5 finals ahead
Borussia agreed to transfer 17-year-old midfielder Birmingham Bellingham for 23 million euros
Getafe goalkeeper Soria on 0:1 with Real Madrid: a Draw would have been fairer
Courtois has kept 16 clean sheets in the League – more than anyone in the top 5 leagues of Europe
Ex-referee Andujar Oliver: Carvajal was clearly knocked down in the Getafe penalty area. A clean penalty
Carvajal on 1-0 with Getafe: we Should have taken advantage of Barca's misfire. Everything depends on us
Gattuso on 0:2 with Atalanta: I'm furious. I didn't like the attitude of the players