logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Civitas organizovao 'Drugu zajedničku univerzitetsku konferenciju'

Kako je kazala Civitas program menadžerica Ivana Kešić, u programu učestvuje studenti, profesori, prodekani i dekani svih osam javnih univerziteta u BiH, a partner i domaćin programa je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

- Prva konferencija je predstavila koliko univerziteti uspijevaju u promociji demokratskih vrijednosti u društvu i koliko i kako rade na jačanju demokratske političke kulture u zajednicama u kojima djeluju. Studenti su tada tražili više prostora i poticaja za naučno-istraživački rad, a mi smo im to omogućili u sklopu druge konferencije - kazala je Kešić. 

U okviru aktivnosti vezane za drugu konferenciju studenti su istraživali političku demokratsku kulturu u zajednicama iz kojih dolaze, koliko građani, a posebno mladi participiraju u javnim procesima odlučivanja, a s druge strane dio studenata se bavio istraživanjem nastavnih procesa univerziteta. 

 - Istraživali su koliko taj nastavni proces utiče na stvaranje demokratske klime i kulture u školskim zajednicama i osnaživanju građanskih kompetencija budućih diplomanata i magistranata. Ovom temom bavili su se studenti univerziteta u Sarajevu i Tuzli, dok su studenti Univerziteta u Bihaću birali aktuelne političke teme i zbivanja, a posebno su se bavili migrantskom krizom - objasnila je Kešić.

Na pitanje zašto se ljudska prava u BiH ne provode, šefica Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a Allyson Algeo ističe da je to potvrda važnosti građanskog obrazovanja.

- Obrazovanje građana je važno jer kada imate zakone koji se ne poštuju, onda je na građanima da se aktiviraju i traže od predstavnika vlasti da se njihova prava poštuju. Američka ambasada podržava program obrazovanja građana još od 1996. godine i za to vrijeme je ostvaren uspjeh. Svake godine oko 204.000 učenika u cijeloj zemlji imaju ovaj predmet kao dio redovne nastave - izjavila je Algeo.

Dodaje da je veliki broj studenata koji prisustvuju današnjoj konferenciji dokaz o važnosti ove teme u obrazovnom procesu, te da je građanska aktivnost jedan od načina da se bh. vlasti aktiviraju u rješavanju aktuelnog problema velike zagađenosti u bh. gradovima. 

Konferencija će razmatrati značaj obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo na bh. visokoškolskim ustanovama, značaj razvoja demokratske klime i kulture univerzitetskih zajednica, te odgovornu zadaću univerziteta u promociji univerzalnih vrijednosti demokratije i ljudskih prava u zajednici.

U programu učestvuju studenti, profesori, prodekani i dekani Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

(Vijesti.ba / FENA)

Themes
ICO