Bosnia and Herzegovina

Gimnazijalci znaju kako uštedjeti papir

KJKP Toplane zainteresovane su za ideju učenika Treće gimnazije o novom modelu izdavanja računa, čime bi se napravile znatne uštede papira. Papir bi se kao prirodni resurs tako upotrebljavao racionalnije.

Berin Alagić, direktor KJKP Toplane, posjetio je Treću gimnaziju i vrijedne učenike te razgovarao s direktoricom Senadom Salihović.

Pripreme računa

- Dogovoreno je da s Trećom gimnazijom potpišemo Protokol o saradnji, a da učenici i profesori već odmah imaju pristup Centru za potrošače Toplana kako bi testirali i usavršili svoj model pripreme računa, potvrdio je Alagić te istakao da mu se ova ideja koju su osmislili gimnazijalci čini odličnom.

image

Alagić i Salihović: Uspostavljena je saradnja

- Veoma smo zainteresovani da u saradnji s učenicima i Trećom gimnazijom što prije u praksi provedemo njihovu ideju o načinu izdavanja računa. Radi se o zaista izvrsnom projektu i mi u Toplanama smo spremni da ovu ideju pretvorimo u praksu čim prije. Ovdje se ne radi samo o tome da kao kompanija možemo ostvariti značajne uštede, već vjerujemo da kao javno preduzeće imamo obavezu da, gdje god i kako god možemo, dajemo priliku našim mladim da razvijaju vlastite ideje i projekte. Pozivam i sve druge kompanije, naročito one iz javnog sektora, da razmotre mogućnost primjene modela izdavanja računa koji su osmislili učenici Treće gimnazije, izjavio je Alagić.

QR kod

Ovi učenici su osmislili novi model računa koji bi pri štampanju drastično umanjio upotrebu papira. Svi podaci koji se ponavljaju bili bi zapisani u QR kodu dostupnom potrošačima.

Predloženim rješenjem uštedjelo bi se 9.579.910 papira formata A4 za godinu, a što bi dovelo do uštede u budžetu KS-a od 1.256.000 KM na godišnjem nivou.