logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Ko će sići u nesigurnu jamu za mizernu plaću?

U rudnicima u Federaciji BiH generalno nedostaje radne snage, ali je veći problem što nema modernizacije rudnika, koja bi dovela do boljeg učinka rudara.

Istaknuo je to jučer Senad Sejdić, član Upravnog odbora Sindikata radnika rudnika FBiH i predsjednik Sindikata rudnika Mramor, koji je u sklopu RU Kreka.

Naglasio je i da nije uloženo ono što je trebalo biti.

- U Rudniku Mramor treba nam široko čelo i već je tri godine u procesu njegova nabavka. Mi smo se tokom posljednje godine vratili sto godina unazad po pitanju načina vađenja uglja – rekao je Sejdić.

Samo na Dan rudara i kad se desi neka nesreća nas razumiju, kazao je Sejdić.

- Ljudi odlaze, napuštaju posao i zemlju. Ko će raditi za ove mizerne plaće, sići u nesigurnu jamu, koja nije modernizirana - pita Sejdić te dodaje da su rudari u FBiH najjeftiniji u Evropi kad je riječ o plaćama u odnosu na posao koji rade.

Istaknuo je da rudnicima treba više ljudi, ali i humanizacija rada. 

- Mi ne možemo proizvesti jednog rudara za dva-tri mjeseca nego trebaju godine, ali nemamo razumijevanja. Rudnici, da bi se zaposlili, moraju dobiti saglasnost od “Elektroprivrede BiH”, u čijem se sastavu nalazi sedam rudnika. Iznad njih je Vlada FBiH, koja donosi uredbe o zapošljavanju, koja je uvodila moratorij na zapošljavanje – dodao je Sejdić.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO