logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Neki drugi svijet: Grad u potrazi za svicima

U večernjim satima 21. i 22. juna 2019. će se u Beču, u okviru projekta "City Nature: Beč i Bratislava zajedno za očuvanje biodiverziteta“, održati 1. internacionalni dani biološke raznolikosti SK-AT. 

Program počinje sa noći za ljubitelje šišmiša i leptirica, a tokom izleta posjetioci imaju mogućnost da posmatraju ove vrste i nauče sve o njima u istraživačkom vrtu Univerziteta prirodnih resursa i primijenjenih nauka (BOKU). 

U toku prvog dana posjetioci vrta imaju priliku ići u potragu za svicima, slijepim miševima i jedinstvenim vrstama leptirica, kao što je mali ljiljak vinove loze, dok u subotu čak mogu zamahnuti kosom i time iskusiti pravilno održavanje livada. 

Projekt CITY Nature je dio programa i saradnje INTERREG V-A SK-AT i sufinansiran je od Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). 

Cilj projekta je očuvanje i stabilizacija biodiverziteta u Beču i Bratislavi. 

Oba grada su sebi postavila zadatak da u naredne tri godine uz brojne aktivnosti informiiraju javnost o ovoj tematici i provedu ogovarajuće mjere zaštite.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO