Bosnia and Herzegovina

Nulta tolerancija za uznemiravanje na osnovu pola na radnom mjestu

Seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu pola je svako neželjeno, verbalno, neverbalno ili neprimjereno fizičko ponašanje prema drugoj osobi, koje je seksualne prirode ili na osnovu pola, odnosno, koje je zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo, ili kojim se postiže takav učinak.

Pomenute odluke izraz su opredijeljenosti Ministarstva da osigura radnu sredinu bez seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola za sve osobe kao i da podsjeti na obavezu prijavljivanja i reagovanja kada su druge osobe žrtve seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola.

Pomenute dokumente je izradila Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a usvojilo ih Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je zadužio ministarstva i samostalne upravne organizacije na nivou institucija BiH da Odluke o nultoj toleranciji i o imenovanju savjetnika za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu donesu najkasnije do kraja 2020. godine.

Tu obavezu je, pored Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, do danas ispunilo i Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Agencija za državnu službu BiH, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Centar za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(Vijesti.ba)

Football news:

PSG boss faces jail: Swiss Prosecutor asks for 28 months for bribing FIFA Secretary General
Milan defender Duarte contracted coronavirus
Real Madrid may pay around 100 million euros for Mbappe if he does not extend his contract with PSG
Flick about the UEFA super Cup: We have to play our best if we want to win the trophy. We are waiting for a difficult match
The Macedonian journalist was upset that he did not have time to talk to Mourinho. Jose returned and promised a photo for the sake of his late father
Fati's compensation increased to 400 million euros. He will play for Barca under number 22
Flick about Goetz: I have been in contact with him a lot since my time with the national team, but Bayern are not thinking about a contract with him