logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Obećano više stručnjaka i pregleda u institucijama za brinjavanje djece

Predstavnici Vijeća roditelja i udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju sastali su se jučer u Sarajevu sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom te predstavnicima ministarstava zdravstva i obrazovanja, kako bi dogovorili realizaciju 18 zaključaka usvojenih 4. decembra na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH posvećenoj stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i srodnih ustanova iz federalne nadležnosti.

Pravo izbora

Ines Kavalec, direktorica Udruženja Dajte nam šansu, koja je ujedno i jedan od aktera sastanka koji je trajao više od tri sata, izjavila je za Oslobođenje da je on bio konstruktivan i donekle pozitivan.

- Ići će se u izradu novih zakona socijalne zaštite, koji podrazumijevaju zaštitu porodice i djece s poteškoćama u razvoju centre kao pružatelje socijalnih usluga. Predviđeno je da u zakonu imamo pravo izbora da li roditelji žele ostaviti dijete u institucijama kao što je Pazarić ili žele da dijete ostane uz njih. U roku od deset dana bit će formirano radno tijelo u kojem će jedan od članova biti roditelj, a radit će se na izmjenama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja. Izmjene se vrše na način da u ustanovama socijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo upravni odbor, sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik roditelja, jedan predstavnik uposlenika i stručnih lica, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne zaštite, pojašnjava Kavalec.

Dogovoreno je da će sva tri ministarstva u roku od godinu raditi na uspostavi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, ali na osnovu njihovih potreba, a ne na osnovu dijagnoza. Kavalec ističe da će se na osnovu toga dobiti anamneza socijalnog stanja kompletne porodice.

image

Dati su rokovi za realizaciju usvojenih zaključaka

Jedna od inicijativa Udruženja Dajte nam šansu bila je povećanje invalidnina neratnih invalida, ali, kako kaže Kavalec, dobili su odbijenicu, jer je prema ocjeni Vlade riječ o ogromnom novcu potrebnom za njenu realizaciju.

Novi inspektorat

- Roditelji su svjesni da se te institucije ne mogu ugasiti, ali se ide na pravo izbora. Rade se interventni koraci u svim ovim ustanovama iz nadležnosti FBiH, sa aspekta zdravstvenih pomagala, šta je potrebno, da ne bismo imali fiksaciju kakvu smo vidjeli na slikama te da bismo omogućili štićenicima da budu zdravstveno zbrinuti i sigurni. Radi se na tome da se pojača broj stručnih osoba koje će raditi u tim institucijama. Ministarstvo zdravstva će u koordinaciji s Ministarstvom rada i socijalne politike do marta predložiti modalitet redovnog revidiranja dijagnoza i procjena potreba osoba s invaliditetom. Federalno Ministarstvo pravde će pripremiti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH, kojim će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, što trenutno nemamo, rekla je Kavalec.

Themes
ICO