logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Od cyber napada niko nije 100 posto zaštićen

Bankarski sektor, zbog svoje specifičnosti, jedan je od onih koji najviše ulažu u sigurnost. Istovremeno, to je i sektor koji je često meta hakerskih napada, kako lokalno, tako i globalno.

Rizik

Banke u BiH svjesne su ovih prijetnji, ozbiljno shvataju i prate trenutnu situaciju. Kako su nam kazali iz Raiffeisen banke, oni nisu u proteklom periodu imali napade na informacioni sistem, kao ni na račune klijenata, fizičkih i pravnih lica.

- Raiffeisen banka ozbiljno shvata rizike od cyber napada, te prati trendove cyber sigurnosti kroz stalna ulaganja i edukaciju. Pored tehničkih mjera koje preduzima, banka aktivno radi na podizanju svijesti kako svojih zaposlenika tako i klijenata, te ima dobru saradnju s nadležnim odjelima relevantnih institucija, kažu iz ove banke.

I Addiko Bank d.d. Sarajevo je svjesna svakodnevnih prijetnji, kako internih tako i eksternih, te nastoji pravovremeno detektovati potencijalne prijetnje i spriječiti mogući gubitak, kako materijalni tako i reputacijski.

- Banka prati šta se dešava u svijetu, koje su potencijalne prijetnje i štetni programi aktuelni, te svakodnevno nastoji zaštititi informacioni sistem, ali i edukovati sve zaposlene o prijetnjama i kako da se ponašaju i djeluju tako da banku, kao i njene klijente, ne izlože riziku. Svjesni smo da je najsigurniji sistem ugašen sistem i da niko nije 100 posto zaštićen od cyber napada, ali uz ulaganje u edukaciju stručnog osoblja, ulaganjem u najbolje mehanizme zaštite dostupne na tržištu, provođenjem redovnih skeniranja informacionih sistema kako bi na vrijeme uočili potencijalne ranjivosti i riješili ih, trudimo se održati zadovoljavajući nivo zaštite kako ljudi tako i informacionog sistema banke, kazao je za Oslobođenje Emir Jildizlar, menadžer korporativnih komunikacija Addiko Bank.

Bez posljedica

Kada je u pitanju zaštita podataka, Jildizlar je istakao da su svi uposleni Addiko Bank učesnici kako u provođenju informacione sigurnosti tako i zaštite podataka.

Naglasio je kako je svaki sumnjivi događaj detektovan u posljednjem periodu, pravovremeno detektovan i spriječen, tako da nije bilo posljedica ni za banku, ni za klijente.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO