logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Ribe menjaju pol kada su pod stresom

Istraživači sa Novog Zelanda predstavili su prvo detaljno gledište o molekularnom mehanizmu koji nekim vrstama riba omogućava da promjene pol.

Pripadnice oko 500 vrsta riba mogu da mjenjaju pol kada odrastu i kada okolnosti to zahtjevaju.

Istraživanjem jedne vrste tropskih ribica čije ženke mogu da postanu mužjaci, otkriveno je da promjenu pola najverovatnije pokreće stres.

Oni navode da stres utiče da se "isključe" prvobitni ženski geni ribe, a "uključe se" geni novog, muškog pola.

Proces zahteva potpuno "reprogramiranje genetske informacije" ribe.

Istraživači navode da se promjena pola odvija brzo: ženka mjenja ponašanje za svega nekoliko minuta do nekoliko sati, a za osam do 10 dana sasvim postaje mužjak.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO