logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Tužilaštvo formiralo predmete u vezi s aktuelnim dešavanjima u Skupštini KS

Iz Ureda glavne kantonalne tužiteljice saopćeno je da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo predmete kako bi provjerili navode u vezi s aktuelnim dešavanjima u Skupštini KS.

- Tužilaštvo je od početka ove godine zaprimilo i na dnevnoj osnovi zaprima prijave, dopune prijava, apele za hitno postupanje, u kojim se sudionici događanja međusobno prijavljuju i traže od Tužilaštva da riješi “pravni haos” koji spominju u prijavama. U vezi s tim, Tužilaštvo KS je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojima se provjeravaju navodi vezano za:

- oduzimanje pečata Skupštine Kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje Poslovnika o radu Skupštine;

- kršenja odredbi Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”;

- navodi da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju poduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo te

- navodi da je jedna od prijavljenih prekršila proceduru vezanu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo za 28. decembar 2019. godine - piše u saopćenju Tužilaštva KS.

Kako se navodi, po svim prijavama hitno poduzimaju radnje s ciljem provjere navoda te da je Tužilaštvo fokusirano na prikupljanje dokumentacije i uzimanje izjava.

- Tužilaštvo će, u skladu sa svojim nadležnostima, nakon provjere navoda iz prijava utvrditi da li se eventualno u radnjama prijavljenih ostvaruju obilježja krivičnih djela i o svojoj odluci obavijestiti javnost.

Uzimajući u obzir dužnost Tužilaštva da u svakoj situaciji pa tako i u ovoj ostane nezavisan i nepristrasan organ, napominjemo da rad Tužilaštva u okviru svoje nadležnosti po predmetnim prijavama ni u kojoj mjeri ne onemogućava zastupnike, odnosno Skupštinu Kantona Sarajevo da postupaju u okviru svojih nadležnosti u interesu građana Kantona Sarajevo i razmotre dodatne pravne mehanizme za rješavanje nastale situacije - saopćeno je iz Ureda glavne kantonalne tužiteljice.

Themes
ICO