Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Derfor gikk alarmen i dag

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

For mindre enn 30 minutter siden

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier, med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning. Velg «Temalag», «Sivilforsvaret», og huk av for «Varslingsanlegg».

Dette betyr signalene

Søk informasjon

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, betyr det "viktig melding - søk informasjon". Hvis du hører dette signalet, betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt, betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt, betyr det at faren er over.

Hør de ulike signalene på sivilforsvarets nettsider.

Meld fra om feil

Enkelte ganger kan sirenene bli utløst på grunn av feil. Hvis det skjer, er det fint hvis du melder fra til ditt nærmeste sivilforsvarsdistrikt med en gang.

På sivilforsvarets nettsider finner du en oversikt over landets sivilforsvarsdistrikter.

Når brukes varslingen?

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Hvor er varslingsanleggene?

Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.